Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή στη μελέτη του ημερήσιου θερμομετρικού εύρους στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Παλαιογεωγραφική και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία των συμπυκνωμένων ακολουθιών στη νήσο Κεφαλληνία Περίληψη  PDF
Χ. Ντρίνια, Β Μ. Τριανταφύλλου., Α. Αντωναράκου, Δ. Δερμιτζάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό ρευστοποιήσεων. Συγκριτικά στοιχεία από τους σεισμούς του Πύργου και του Κόμπε Περίληψη  PDF
Ε. Λέκκας, Εμμανουήλ Βασιλάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του οροπεδίου βόρεια της Τρίπολης από Α. Πλειόκαινο έως σήμερα Περίληψη  PDF
Ι. Αλεξόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Σ. Λέκκας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Αναγνώριση γεωμορφών με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και συστημάτων των γεωγραφικών πληροφοριών = Detecting basic geomorfological features using remote sensed data and geographic information systems  PDF
Ευαγγελία Γιώτη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Αποτίμηση του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών της Ελλάδας ως εργαλείο για τη διαχείρηση των λεκανών απορροής = An assessment of the soil erosion risk in the Greek territory as a tool for the management of watersheds  PDF
Δημήτρης Μυρωνίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ανάλυση συχνοτήτων των ημερήσιων βροχοπτώσεων και των αντίστοιχων υψών τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα: Μελλοντικά σενάρια απο ένα σύγχρονο περιοχικό κλιματικό μοντέλο (RCM) = Analysis of the frequency of daily precipitation series in Greece the 21st century: Future scenarios of a regional climate model (RCM)  PDF
Ευτυχία Ρούση, Κωνσταντίνα Τολίκα, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Μαχαίρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαφοροποιήσεις και μεταλλαγές στη χρήση του δημόσιου χώρου σε σχέση με τις χρήσεις με τισ οποίες γειτνιάζει - η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων  PDF
Κ. Τίγκα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς ψηφιακών εικόνων που παράγονται απο λόγους φασματικών καναλιών με σημαντική συσχέτιση = A study of the statistical behavior of digital images produced by considerably correlated band ratios  PDF
Γ. Σκιάνης, Δ. Βαϊόπουλος, Κ. Νικολακόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παρουσίαση της μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου = Presentasion of the methodology for the estimation of seismic risk in the historical city of Nauplium  PDF
Γ. Δρακάτος, Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Π. Γαϊτανάκης, Ε. Σώκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση εδαφικής απώλειας στη λεκάνη απορροής της λιμνης Πλαστήρα με τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας = Soil loss evaluation in the watershed of Plastira using geographical information systems  PDF
Κ. Καραγιώργος, Σ. Αναστασιάδης, Φώτιος Μάρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωγραφία στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας - διεύρυνση αρχειακού υλικού  PDF
Γιώργος Περδίκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Geochemical conditions and environmental pollution from hydrothermal waters of the Anthemous basin, Thessaloniki district, N. Greece  PDF
Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Σ. Α. Χατζησπύρου, D. A. Polya, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εντοπισμός αλλουβιακών ριπιδίων από ψηφιακά μοντέλα εδάφους = extraction of alluvial fans from digital elevation models  PDF
Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Δημήτριος Αργιαλάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Το πράσινο στην πόλη της Αθήνας και τα παιδιά = the green areas in the city of Athens and the children  PDF
Νικόλαος Μήτουλας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη του ιζηματολογικού και υδροδυναμικού καθεστώτος της παραλίας Γούρνων του Νομού Ηρακλείου (νήσος Κρήτη) = Study of the sedimentological and hydrological conditions of the Gournes shorezone (province of Heraklio, Crete)  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Κωνσταντίνος Ντουνάς, Γιώργος Πετυχάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Ξηροποτάμου - Δοξάτου Δράμας (Μακεδονία) = Geomorphological observations in the hydrological basin of the Xeropotamos - Doxato river in Drama (Macedonia)  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Α. Γάκης, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Σοφία Μαργώνη, Γ. Μουζούρη, Άρης Ψιλοβίκος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Έμπειρα συστήματα: Εργα΄λεία για τη συμβολική αναπαράσταση των γεωμορφών  PDF
Δ. Αργιαλάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Κατολισθητικά φαινόμενα στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Μάνης  PDF
Α. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Κεχριων-Αρχαίας Κορίνθου και συσχέτιση τους με σεισμολογικά δεδομένα=Geomrorphological observations at the area of Kehries-Ancient Corinth and their correalation with seismological data  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Κέα (Κυκλάδες)  PDF
Α Ζαμάνης, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Κ. Παπαδοπούλου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Παράκτιες ιζηματολογικές συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό του ''Ζωστήρος'' στην πόλη της Λευκάδας  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης, Ε. Βερυκίου, Ε. Παπασπυριδάκου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα = Les chemins de per en Grece  PDF
Σπύρος Π. Φασούλας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Beitrage zur Anwendung von Geoelektrik und Schlagseismik fur landschaftsokologische und bodenkundliche Zwecke (mit Beispielen aus Osterreich) Περίληψη  PDF
Alexander Schierhuber, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Συμβολή της μορφολογικής ανάλυσης στην αξιοποίηση του ΔΒΔ τμήματος της νήσου Εύβοιας Περίληψη  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
 
26 - 50 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.