Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωγραφικό σύστημα αναγνώρισης και καταμέτρησης θαλάσσιας ανάβλυσης Περίληψη  PDF
Π. Δρακόπουλος, Β. Βαλαβάνης, Γ. Γεωργακαράκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο νομού: 2000-2002 = Regional fertility differential of the population of Greece at prefecture level: 2000-2002  PDF
Κλέων Τσίμπος, Γεωργία Βερροπούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Τουριστική ανάπτυξη, βιοηχανική κληρονομιά και ειδικά μουσεία: Η περίπτωση του μουσείου καπνού Καβάλας  PDF
Αλέξιος Δέφνερ, Θεόδωρος Μεταξάς
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ταξιδεύοντας στο χώρο-χρόνο με το πλήρωμα του "θωρηκτού Αβέρωφ" = Traveling through space and time with the crew of the battleship Averof  PDF
Γεώργιος Κρητικός, Μανώλης Στεφανάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παλαιογεωγραφική έρευνα στην παράκτια ζώνη Αλύκανα Ζακύνθου (δυτική Ελλάδα) κατα το ολόκαινο = Palaleogeographical research in the coastal zone of Alikanas, Zante isl. (w. Greece) during upper holocine  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Σ. Σκοβόλας, Ε.υθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Λεωνίδας Σταματόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) "Τ'ωρα είμαστε όλοι ρατσιστές" : εργασία και ανισότητα στην αγροτική Ελλάδα = "we are all racists now": labor and inequality in rural Greece  PDF
C. Lawrence
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Παγκόσμια γεωγραφία της ανάπτυξης = The geography of economic development  PDF
Π. Αρβανιτίδης, Σ. Πουλέας, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η συμβολή του θεσμού ΕΠΕ, στην προστασία των οπτικών πόρων στην Ελλάδα = Contribution of the EIA to the protection of the visual resources in Greece  PDF
Γ. Μανούρης, Κ. Κασσιός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα αδιέξοδα και οι αστοχίες της ορολογίας της διαχείρησης των κινδύνων = Failures and impasses of current terminology of risk management  PDF
Κ. Σαπουντζάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Φυσικογεωγραφική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Κινέττας (Σαρωνικός Κόλπος) = A physico-geographical study of the costal zone of Kineta (Saronikos gulf)  PDF
Ρ. Παπαδάκη, Σ. Πούλος, Ο. Καλεαντοπούλου, Κ. Κουτελιδάκη, Ε. Βερυκίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα του υγρότοπου "Λιβάδι" (περιοχή Ψαχνών Ν. Εύβοιας) = Geoenvironmental study of "Livadi" wetland (Psahna - Evia island)  PDF
Κοσμάς Παυλόπουλος, Κ. Κ. Αντωνιάδης, Ευθύμιος Καρυμπάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συγχώνευση οπτικών και radar δεδομένων και χωρική βελτιστοποίηση για την χαρτογράφηση του υδρογραφικού δικτύου  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Εμ. Ψωμιάδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα της γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου = Research and experimentation for the incorporation of environmental education in geography curriculum in 1st grade of Gymnasium  PDF
Γεωργία Φέρμελη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εξαγωγή ομβρίων καμπυλών Ν. Κοζάνης για χρήση αυτών σε αντιπλημμυρικά έργα και έργα διαχείρησης υδατικών πόρων : εφαρμογή στο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων της πόλης της Κοζάνης = Rainfall curves formulation in Kozani area for flood control and water resources management : application on the drainage network of Kozani city  PDF
Άνθιμος Σπυρίδης, Άρης Ψιλοβίκος, Βασιλική Κουτάλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Drainage features and the discontinuous structure of the island of Naxos in GISplatform  PDF
Ν. Ευελπίδου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ψηφιακά μοντέλα εδάφους και εφαρμογές τους  PDF
Π. Μαλλής
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Το καρστ ως έμεσος παράγοντας εξάπλωσης της ελιάς (Olea europea L.) και εξέλιξης προϊστορικών και ιστορικών πολιτισμών στο χώρο της Ελλάδος  PDF
Ε. Βαβλιάκης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ζάκυνθο  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση της αστικοποίησης της πόλης Θεσσαλονίκης επί των βιοκλιματικών δεικτών της ψυκτικής ικανότητας του αέρα και του δείκτη δυσφορίας= Influence of the urbanization of the city Thessaloniki on the discomfort and wild-chill biometeorological indexes  PDF
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Die plio-pleistozanen loessprofile von stranzendorf und krems ( Niederosterreich)  PDF
Gernot Rabeder, S. Verginis
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή των τοπογραφικών χαρτών στην γεωλογική έρευνα  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Λ. Σωτηριάδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η συμβολή του τροχιόδρομου στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Αθήνας Περίληψη  PDF
Π Φασούλας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ιζηματολογική έρευνα των παράκτιων ιζημάτων του Λακωνικού κόλπου (Γύθειο, Βαλτάκι, Δέλτα Ευρώτα) Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Γ. Λειβαδίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης = An intergrated information system for the management and distribution of educational geographical resources  PDF
Μιχαήλ Βαϊτης, Νικολέττα Κουκουρούβλη, Δημήτριος Σίμος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η γειτονιά και ο ελεύθερος χρόνος σε Ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Η περίπτωση της Λάρισας και του Βόλου = Neighbourhood and leisure time in medium sized Greek: The case of Larisa and Volos  PDF
Κλεάνθης Συρακούλης, Αλέξιος Δέφνερ
 
76 - 100 από 416 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.