Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τα μεστά της Χίου. Αναβίωση μιας λανθάνουσας πραγματικότητας = The settlement of mesta in Chios. The revival of a dormant reality  PDF
Γ. Σιδηρόπουλος., Α. Γιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Καταστροφές και περιβάλλον: Συγλίσεις και στεγανά των πεδίων έρευνας και πολιτικής στην πορεία προς ένα αβέβαιο μέλλον = Disasters and the environment : converge and segregation of research and policy domains towards an uncertain future  PDF
Μ. Δανδουλάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της υδατοπαροχής και στερεοπαροχής των ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου που εκβάλλουν στον Κορινθιακό κόλπο = A study of the water and sediment fluxes of the rivers of the North Peloponnesos which discharge into Korinthiakos gulf  PDF
Ι. Γουρδουμπάς, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωλογική κληρονομιά των Κυκλάδων και η περιβαλλοντική εκπαίδευση  PDF
Μαρία Σπαρτινού, Ιάκωβος Ζερλέντης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιαστικά δάση, τα πράσινα "τείχη" των ελληνικών πόλεων : δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης = Urban forests, the green "walls" of greek cities : a policy for their protection and management  PDF
Ηλίας Μπεριάτος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ο μετασχηματισμός κυρίων συνιστωσών πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων για τη χαρτογράφηση άμεσων επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών : μια ειδική περίπτωση εφαρμογής στις δασικές πυρκαγιές = Principal component transformation of multispectral satellite data to map short - term consequences of natural disasters : a special case study on forest fires  PDF
Νίκος Κούτσιας, Γιώργος Μαλλίνης, Μιχάλης Καρτέρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η άποψη των εκπαιδευτικών Α / θμιας εκπαίδευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για την υπάρχουσα και μελλοντική διαμόρφωση του μαθήματος της γεωγραφίας = Teacher's points of view on the current and future status of geography in the greek elementary school  PDF
Νίκος Λαμπρινός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινη παρέμβαση στην εξέλιξη της παραλιακής ζώνης του Δηλέσι, Νομού Αττικής (Ν. Ευβοϊκός κόλπος) = Natural processes and human interference in the evolution of the shore zone of Dilessi (South Evoikos gulf)  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Σωτήριος Ν. Λεοντάρης, Γ. Ρούσκας, Δ. Νεοφώτιστος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονική δομή και εξέλιξη του διαύλου Κυθήρων - Αντικυθήρων (ΝΔ τμήμα εξωτερικού νησιωτικού τόξου, Ελλάδα) = morphotectonic structure end evolution of the channel Kithira - Antikithira (SW part of the outer Hellenic island arc)  PDF
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γ. Δ. Δανάμος.
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Χωρική και χονδρική διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα στην περιοχή των Βαλκανίων  PDF
Παναγιώτης Θ. Νάστος, Κ. Μ. Φιλάνδρας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωγραφία- Εκπαίδευση- ’νθρωπος- Περιβάλλον (Χαιρετισμοί)  PDF
Λάζαρος Σωτηριάδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Der boden als hauptfaktor einer angewandten landschatsokologischen gliderung mit beispielen aus dem pielachtal-niederosterreich  PDF
E. Grubner, S. Verginis
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις σε σύνθετες γλυφές των περιοχών Κωπαϊδας (Βοιωτία) και Ελικώνα  PDF
Κ. Παπαδοπούλου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μελέτη γεωλογικών και μορφολογικών συνθηκών που επιδρούν στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στην παράκτια περιοχή ακταία, Αγ. Μαρίνας Αττικής  PDF
Ι. Βασιλείου, Γιώργος Λειβαδίτης, Τ. Παπαδόπουλος, Γ. Στουρνάρας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης  PDF
Γεώργιος Ιβάντσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η αξιοποίηση του νερού της βροχής από το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο για την επίλυση προβλημάτων πυρόσβεσης. Υδρευσης και άρδευσης προβληματικών περιοχών της Ελλάδος Περίληψη  PDF
Ε. Βαβλιάκη, Κ. Αλμπανάκη, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Επίδραση πλημμυρικού επεισοδίου στη μεταβολή των ιζηματολογικών χαρακτηριστικών των αιγιαλών της Άνδρου Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης για την χρήση των Σ.Γ.Π. στην εκπαίδευση = Primary and secondary education teachers' opinion on the GIS use  PDF
Αικατερίνη Κλωνάρη, Βικτώρια Λαϊνά
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικός σχεδιασμός και αναπτυξιακός προγραμματισμός σε επίπεδο ΟΤΑ: Το παράδειγμα του δήμου Περάματος νομού Ιωαννίνων = Spatial and development planning in level of local authority: The example of Perama municipality of Ioannina prefecture  PDF
Λάζαρος Τάτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διαδικασίες προσομοίωσης μεταβλητών σχετικών με φυσικές καταστροφές = Simulation processes of variables related to natural disasters  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Α. Βαϊόπουλος, Θ. Σκέντος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ψηφιακή διακυβέρνηση στον αστικό χώρο: Δυνατότητες και περιορισμοί για τη χωρική διακυβέρνηση = Electronic governance in urban areas: lPotentialities and preconditions for urban governance  PDF
Ελισάβετ Θωίδου, Δ. Φουτάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Μετακινήσεις για εργασία και διαδικασίες αναπροσδιορισμού της λειτουργικής περιφέρειας της Αθήνας = Commuting and the redefinition of Athens functional region  PDF
Γ. Κανδύλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αντικειμονστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (ABIES CEPHALONICA) στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας= Object oriented image analysis of IKONOS imagery for mapping fir (ABIES CEPHALONICA) necrosis in the national park of Parnitha  PDF
Φ. Κόκλα, Δ. Αργιαλάς, Κ. Κασσιός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παρατηρήσεις επί των κατακόρυφων τεκτονικών κινήσεων κατά τους ιστουρικούς χρόνουε στον αρχαιολογικό χώρο κατά Ζάρκου = Observation on the vertical tectonic movements during the historical times in the Kato Zakros (Crete, Greece)  PDF
Η. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης, Δ. Θεοχάρης
 
101 - 125 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.