Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο υγροβιότοπος του δέλτα Σπερχιού Αξίες και απειλές για τον μοναδικό υγροβιότοπο της Στερεάς Ελλάδας  PDF
Μ. Μποναζούντας, Δ. Καλλιδρομίτου, Ι. Ζαχαρίας
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωλογικές επισημάνσεις στο έργο του Παυσανία  PDF
Κ. Δερμιτζάκης, Κ. Κο'ύλη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πίνακας περιεχομένων  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (2ο : 1989 Δεκ. 16-17 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά: Ι. Γενική Γεωγραφία, ΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία, III. Κλίμα, IV. Γεωμορφολογία, V. Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ιδιομορφίες του κυπριακού κλίματος= The peculiarities of Cyprus climate  PDF
Ανδρέας Χριστοδούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) "Μεθοδολογία αξιολόγησης του μεσογειακού περιστατικού τοπίου: η περίπτωση της χερσονήσου της Λαυρεωτικής" Περίληψη  PDF
Γ. Πατρίκιος, Κ. Παυλόπουλος, Χ. Χαλκιάς
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Land cover thematic map production bu photointepretation and quantitative analysis of satellite imagery Περίληψη  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου, Ν. Βασιλάς, Σ. Περαντώνης, Σ. Χάρου, Σ. Βαρουφάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Των γεωλογικών, υδρογεωλογικών συνθηκών και συνθηκών ύδρευσης της νήσου Γαύδου υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Περίληψη  PDF
Α. Αλεξόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παρακολούθηση της εξέλιξης της βλάστησης στην εκτίμηση πλημμυριακού κινδύνου μετά από πυρκαγιά με τη χρήση διαστημικών δεδομένων παρακολούθηση της γης: περίπτωση της Ζαχάρως, Ηλείας = Monitoring the vegetation evolution in the assessment of flood hazard after fire with earth observation satellite data: Case study Zacharo, Ilia  PDF
Χριστίνα Καλλιμάνη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρική ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών αλλοδαπών και των Ελλήνων  PDF
Σ. Τελιανίδου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι φυσικογραφικές μεταβολές στη λεκάνη Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε ιστορικούς χάρτες του 19ου και 20ου αιώνα = Geographical changes of the Giannitsa - Thessaloniki in historical maps of 19th and 20th century  PDF
Αγγελική Ρεϊζοπούλου, Κ. Βουβαλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Εφαρμογές χωρικής ανάλυσης και σύγχρωνων μεθόδων χαρτογραφίας στην παρουσίαση δημογραφικών φαινομένων = Applications of spatial analysis and contemporary methods of cartography in the presentation of demographic phenomena  PDF
Σ Καλογήρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαχωρισμός των μεταναστών και στεγαστικές ανισότητες στην Αθήνα: Έκθεση στην ευημερία ή στην στέρηση;  PDF
Β. Αράπογλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή διαδυκτιακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών γιατη διανομή χαρτών περιββαλοντικών μελετών  PDF
Β. Βιρβίλης, Ε. Χάρου, Μ Στεφούλη, Φ. Μπενταλί, Π. Παναγιωτόπουλος, Σ. Περαντώνης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εναλλακτικές ιδεές μαθητών για το εσωτερικό της γης και τα ηφαίστεια = Student's alternative ideas about earth's interior and volcanoes  PDF
Α. Κλωνάρη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χωρική και χρονική κατανομή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας = Spatial and temporal distribution of air quality in greater Athens area  PDF
Παναγιώτης Θ. Νάστος, Α. Γ. Παλιατσός, Κ. Nίκα, Κ. Ξηρού
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογία και ρηγματογενείς ζώνες: Προσέγγιση επιλεγμένων περιοχών της Ελλάδος, με χρήση Γ.Σ.Π. εφαρμογή λογικής πολλαπλών κριτηρίων = Geomorphology and faulted zones: An approach on some selected areas of Greece using G.I.S. a multi-criteria inference mechanism  PDF
Θ. Γκουρνέλος, Β Σαμπώ, Ν. Ευελπίδου, Α Βασιλόπυλος, Γ. Γκίανης
 
401 - 417 από 417 Στοιχεία << < 12 13 14 15 16 17 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.