Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Αξιοποίηση των Γ.Σ.Π. στην ανάπτυξη μοντέλων για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης για δόμηση και για τη διάκριση της περιοχής με κριτήρια γεωλογικής καταλληλότητας Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Α. Πλέσσα-Βαλαδάκη, Σ. Πλέσσας, Γ Στουρνάρας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Αρχαιογεωλογία και μορφοτεκτονική στην περιοχή Λιβανάτων-Κύνου-Αρκίτσαςκατά το ολοκαίνιο Περίληψη  PDF
Γ. Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκιάν, Δημήτριος Παπαναστασίου, Ν. Παλυβός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ταξινόμηση των περιφερειών της Ευρώπης με βάση το ρίσκο για ενεργειακή φτώχεια = Classification of european regious under the risk of energy poverty  PDF
Σταμάτης Καλογήρου, Μαρία Γιαουτζή, Αναστασία Μπίσκα
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χαρτογραφώντας τη μεταπολεμική [1951-2001] πληθυσμιακή συμπεριφορά της Ελλάδας η περιπτωση της περιφέρειας Ηπείρου = mapping the post-war demographic comportment of Greece the case of the region of Epirus  PDF
Νίκος Δαλάκης, Δημήτρης Κουρκουρίδης, Πέρυ Λαφαζάνη, Μύρων Μυρίδης, Ιωάννης Τσαμπούρης, Αναστασία Χριστοδούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Hypogenic features in nichteridon cave (N. Greece, Chalkidiki, Petralona) = Χαρακτηριστικά υπογενούς σπηλαιογένεσης στο σπήλαιο νυχτερίδων (Πετράλωνα, Χαλκιδική)  PDF
Ν. Ασημακοπούλου, Δ. Λύκου, Κ. Βουβαλίδης, Μ Βαξεβανόπουλος, Χ. Πέννος, Α. Ριζοπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πρότυπα κια τάσεις των Ευρωπαικών πολιτικών ένταξης των μεταναστών = Patterns and trends of European policies for the inclusion of immigrants  PDF
Δ. Παπαδοπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τα τοπία της μνήμης. Η κλασσική πόλις και η ανάλυση των αστικών οικοσυστημάτων = The landscapes of memory. Classical polis and the urban ecosystem analysis  PDF
Α. Λαούπη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τεχνολογίες αυτόμαης μέτρησης ποιότητας νερού με εφαρμογή στην περιοχή κάτω Σουλίου Μαραθώνα (ΒΑ Αττική)  PDF
Π. Σωτηρόπουλος, Α. Τζάνης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωδιατήρηση: ανάδειξη και διαχείρηση φυσικών μνημείων-γεωτόπων. Η περίπτωση του γεωπάρκου του απολιθωμένου δάσους Λέσβου = Geoconservation: Promotion and management of natural monuments-geosites. The Lesvos petrified forest geopark  PDF
Ο. Λαμπάκη, Ν. Ζούρος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Συσχέτιση ηλεκτρικών εκκενωσεων και φασματικκών χαρακτηριστικών των νεφών σε δορυφορικές εικόνες METEOSAT -8 στην περιοχή της Μεσογείου = Correlation of lighting activity with spectral features of clouds in METEOSAT-8 over the mediterranean basin  PDF
Σταύρος Κολιός, Χαράλαμπος Φείδας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Προς ένα νέο υπόδειγμα της γεωγραφίας  PDF
Κ. Κουτσόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η αστική ανάπλαση ως εργαλείο διατήρησης της φυσιογνωμίας των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης = Urban restoration as a means of preservation of the physiognomy of European Union cities  PDF
Ιωσήφ Στεφάνου, Ρόϊδω Μητούλα
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάλυση και διαχρονική παρακολούθηση μορφοτεκτονικών παραμέτρων με συνδυασμένη χρήση τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - πιλοτική εφαρμογή στη λεκάνη της λίμνης Βεγορίτιδος = Spatio - temporal analysis of morph - tectonic parameters using integrated image processing / GIS techniques - pilot project of Vegoritida lake area  PDF
Μαριάνθη Στεφούλη, Παναγιώτης Τσόμπος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αξιοποίηση των τεχνολογιών GIS - GPS στη χαρτογραφική παραγωγή = Cartographic production using GIS - GPS technologies  PDF
Τρ. Αδαμακόπουλος, Π. Ματσούκα, Χρήστος Χαλκιάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) The presence of holococcolithophorids (calcareous nannonplankton) in the marine ecosystems of Andros island (Aegean sea, Greece) during August 2001 : implications for their use as environmental and paleoecological proxies  PDF
Μαρία Β. Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Δ. Δημητζά
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφομετρικοί δείκτες και ενεργές τεκτονικές δομές : η περίπτωση της Σαλαμίνας = morphometric indices and active tectonic structures : the case of Salamis island (Greece)  PDF
Δ. Θεοχάρης, Ι. Φουντούλης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Δημιουργία ενός Γ. Σ. Π. και αξιοποίηση των δεδομένων για τον αυτόματο υπολογισμό του μέσου υψομέτρου και της μέσης κλίσης  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Δ. Βαϊόπουλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Landform evolution using Markov chains  PDF
Th. Gournellos
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ποσοτική ανάλυση των σπηλαιοκαταβόθρων της πρώην λίμνης Κωπαίδας Βοιωτίας  PDF
Κ. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση των συστημάτων qanat στην αξιοποίηση και κοινωνικο- οικονομική εξέλιξη της επαρχίας Φυλλίδας Σερρών ( Β. Ελλάδα) = Einwirkung der qanatssysteme auf der nutzanwendung und der soziaz- okonomische entwicklung der eparchia Phyllis Serron, ( N. Griechenland)  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφολογία και χρήση των ακτών της νήσου Σαλαμίνας  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης, Σ. Πλέσσας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ο βαθμός επίδρασης του πεδίου εντάσεως του ανέμου στις ανθρωποβιοκλιματικές συνθήκες του Αιγαίου το θέρος  PDF
Ι. Γ. Δικαιάκος, Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωγραφική κατανομή και τύπος λεκανών αποθέσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της ανατολικής Μεσογείου Περίληψη  PDF
Β. Καρακίτσιος, Μ. Δερμιτζάκης, Ν. Ρούσσος, Ν. Ρηγάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ψηφιακή αναπαράσταση της μορφολογίας του ηπειρωτικού και υποθαλάσσιου συνεχούς περιβάλλοντος της κοιλάδας της Βασιλικής (Νήσος Λευκάδα), με τη χρήση αλγόριθμων GIS Περίληψη  PDF
Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος, Ε. Βερυκίου
 
26 - 50 από 190 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.