Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών = Erosion risk in Naxow with the use of GIS  PDF
Β. Σαμπώ, Ν. Ευελπίδου, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Α. Βασιλόπουλος, Ανδριανός Ρετάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) [Εισαγωγικά των Πρακτικών του 6ου Πενελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου - Τόμος 2]  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η βέλτιστη κατά Morton υπολογιστική εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής = The optmum, according to Morton, estimation of the evapotranspiration  PDF
Χαράλαμπος Π. Σταχτέας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Environmental interpretation using recent epiphytic foraminifera of western Crete, Greece  PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς, Σπυρίδων Μ. Μπελλάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Θεματικοί χάρτες σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας έναντι διαβρώσεων και παραγωγής φερτών υλών στην Αττική  PDF
Π. Μαρίνος, Σ. Πλέσσας, Πλέσσα Κ. Βαλαδάκη-
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μελέτη των αιολιανιτών στην περιοχή των Αντικυθήρων  PDF
Παπασπυριδάκος Ε. Βερύκιος-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην εξέλιξη της λίμνης βεγορίτιδας  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Αλμπανάκης, E. Αντωνόπουλος, Α. Γεραμίαν
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο άνθρωπος και το περιβάλλον  PDF
Δ. Σμοκοβίτη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Sedimentologische untersuchungen an einer neolithishen kreisgrabenanlage in Kamegg, Niederosterreich  PDF
S. Verginis, G. Trnka
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Μαθηματική μελέτη της κατά βάθος διαβίωσης και συσχέτιση της με τη γεωδυναμική  PDF
Σταμάτης Κατσίμπουλας, Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Βασίλειος Τσίνας, Γιώργος Φύριος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Οικοτουρισμός και οικο-αγροτουρισμός στη γεωγραφική περιοχή της ανατολικής Μεσογείου: η περίπτωση της Ελλάδος και της Κύπρου Περίληψη  PDF
Δ. Αποστολόπουλος, Π. Παυλόπουλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μελέτη οπτικής επαφής επιλεγμένων χώρων της νήσου Ιθάκης, με τη χωματερή-ανάλυση του προβλήματος με τη χρήση κατάλληλου αλγόριθμου σε GIS. Περίληψη  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η χρήση του αρχαίου τοπίου στην μεταξική δικτατορία = The use of ancient landscape in Metaxas' dictatorship  PDF
Γεώργιος Κρητικός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οικολογική διαχείρηση των προστατεύομενων περιοχών "στενά και εκβολές αχέροντα"  PDF
Αικατερίνη Κωστάρα, Θεόδωρος Γεωργιάδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η αγροτική κοινότητα στη διαχρονία. Η περίπτωση των Μαστιχοχωρίων, Χίου κατά την περιοδο 17ου- 19ου αιώνα = Rural community through the years. The case of the mastic villages in Chios from the 17th to the 19th century  PDF
Δημήτριος Ιεραπετρίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διερευνησή των διαχρωνικών κοκκομετρικών μεταβολών καταά μήκος της ακτογραμμής του Κυπαρισσιακού κόλπου = An investigation of the decadal changes of granulometry along the beach face of the Kyparissiakos gulf  PDF
Γεώργιος Γκιώνης, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αλβανία- Ελλάδα: η δυναμική μιας μεταναστευτικής διαδρομής = Albania- Greece: the dymanics of a migration trajectory  PDF
Α. Λυμπεράκη, Θ. Γεωργιάδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πολύ - λειτουργικότητα; εμπειρικά ευρήματα για στρατηγικές αγροτικών νοικοκυριών σε περιοχές της Ελλάδας = Multi - functionality? research findings of farm households strategies in Greek areas  PDF
Θανάσης Κίζος, Ε. Καρατσώλης, Α. Μπάρτζας, Α. Μπελάλη, Σ. Παπαϊωάννου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών του ανατολικού αργολικού κόλπου και του αργολικού πεδίου σε σχέση με την ανανεομένη άνοδο της στάθμης θάλασσας με τη χρήση Γ.Σ.Π = Anticipated sea-level rise vulnerability assessment along part of the eastern argolic gulf and the argive plain with the use of G.I.S.  PDF
Αρχόντω Σενή, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Χ Ζούβα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεθοδολογία για ανάδειξη και προστασία οικοσυστημάτων με τη δημιουργία δικτύου περιηγητικών διαδρομών, με χρήση ΓΣΠ- Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας = Methology for the emergence and protection of ecosystems with the creation of a path touring network, using GIS . case study : mountainous Korinthos  PDF
Λειβαδίτη Α. Αλεξούδη-, Γ. Σιγαλός, Γ. Φωτίου, Σ. Δασακλής, Σ. Αποστολόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Θαλλάσια βιοποικολότητα του ΒΑ Αιγαίου πελάγους = Marine biodiversity of NE Aegean sea  PDF
Α. Σιαματζιούρας, Δ. Σουλάντζου, Α. Τρούμπης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές = Environmental problems caused by seismic disasters  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Classification of drainage basins for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφία και γεωγραφική εκπαίδευυση : αποτίμηση και προοπτικές αναβάθμισης = Geography and geographic education : assesment and directions for an innovative intervention  PDF
Α. Κατσίκης
 
76 - 100 από 417 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.