Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Large Scale geoelectrical survey of the Sarantaporon basin (Thessaly, Greece)  PDF
Α Ατζέμογλου, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A landslide research at Northeastern Turkey using @D electrical resistivity method  PDF
S. Yilmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late glacial vegetation and palaeoenvironment in the northwestern Rila Mountains, Bulgaria: the pollen record of Lake Ribno  PDF
S. Tonkov, E. Bozilova, G. Possnert
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Quaternary glacial features on the Tzumerka massif (Pindos chain, Greece) Preliminary data  PDF
Λ. Σταματόπουλος, G. Palmentola
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Peliminary results of provenance analyses of exotic magmatic and metamorphic rock pebbles from the Eocene flysch deposits of the Magura nappe (Krynica facies zone, Outer Carpathians0  PDF
D. Salata, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Characteristics of cyclic Upper Triassic platform carbonates in the Transdanubian Range, Hungary and in the Pelagonian Zone, Greece - a comparison  PDF
Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Β. Κωστοπούλου, J. Haas
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fault geometry, surface ruptures, damage pattern and deformation field of the 2009 L' Aquila earthquake in Italy. Findings and impications  PDF
Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ι Φουντούλης, Μ. Φουμέλης, Ι. Παρχαρίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Amber on the Romanian market  PDF
A. Neacsu, D. G. Dumitras, M. E. Cioaca
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seismic image of the top of Jurassic structure under Polish Outer Carpathians in the zone Southeast of Krakow  PDF
P. Marzec, K. Pietsch, J. Golonka, R. Florek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonometamorphic evolution of the Rhodope orogen: Constraints from macro - and microstructures, petrology and geochemistry  PDF
K. Krenn, Ch. Bauer, , A. Proyer, G. Hoinkes
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Data Management System GEORIOS - documentation and evaluation of natural hazards  PDF
A. Kociu, N. Tilch, L. Schwarz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A petrologic examination and detailed mapping of the tectonic margin between the Jurassic Pindos - Vourinos ophiolite and metamorphic Triassic-Jurassic Pelagonian platform carbonates in west Macedonia, Greece  PDF
J. Jakob, Ν. Τουγιαννίδης, T. Reinsch, Α. Ράσσιου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) EuroGeoSource - a web GIS system harmonizing geo-energy and mineral resource databases in Europe  PDF
, M. Maruntiu, A.-M. Vijdea
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomorphological and geological observations at the coast of Tripiti Hill (Heraklion harbour, Crete), in relation to reported active faulting  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ν. Παλύβος, Γ. Μαυρίκας, Σ. Κ. Κόλιας, Χ. Τσιμή
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The best geotouristic objects of the Silesian unit, Outer flysch Carpathians in the vicinity of Krakow, Poland  PDF
M. Doktor, J. Golonka, A. Waskowska, T. Slomka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Radiolarian ages and geochemical data on the ophiolites from the Koziakas massif (Greece)  PDF
M. Chiari, V. Bortolotti, M. Marcucci, Α. Δ. Φωτιάδης, G. Principi, E. Saccani
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle pleistocene rodents (Rodentia, Mammalia) from the fissure filling Kamenjak on Vencac near Arandjelovac (central Serbia)  PDF
K. Bogicevic, Z. Markovic, D. Nemadic, J. Milivojevic, Z. Lazarevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Buzau land geopark. Steps in building a new geopark in Romania  PDF
A. Andrasanu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Molybdenite occurrences in Greece: mineralogy, geochemistry and depositional environment  PDF
Κώστας Βουδούρης, Β. Μέλφος, R. Moritz, P. G. Spry, M. Ortelli, T. Kartal
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New insights into the lithosphere beneath the Romanian seismic network from Rayleigh wave dispersion and receiver function analysis  PDF
D. Tataru, B. Grecu, V. Raileanu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Isotopic and paleomagnetic studies of the Middle and Upper Jurassic carbonates in the Pieniny Klippen Belt: environmental and paleogeographic implications for the Northern Tethys  PDF
M. Sidorczuk, M. Lewandowski, Z. Belka, K. Nejbert
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Genetic significance of the Cretaceous black and red shales from the Eastern Carpathians (Romania)  PDF
R.D. Roban, M.C. Melinte-Dobrinescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structural interpretation of seismic data in Polish Outer Carpathians southwest and southeast of Krakow  PDF
K. Pietsch, J. Golonka, P. Marzec, R. Florek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic pillow lavas of the head of the obduction front of the Zlatibor Mt. ophiolite SW Serbia  PDF
L.. Palinkas, S. Strmic-Palinkas, T. Kolar-Jurkovsek, D. Jovanovic, D. Popovic, D. Milovanovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous magmatic evolution of the Timok magmatic complex (TMC) and Ridanj-Krepoljin zone (RKZ), east Serbia : implications from geochemistry and geochronology  PDF
M. Moll, M. Quednau, I. Peytcheva, C. Heinrich
 
176 - 200 από 500 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.