Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 99 (2010) Shallow ground waters and the formation of carbonate soils in southeast Bulgaria - a study in progress  PDF
M. Panayotova, I. Dimitrov, Z. Kashilska
 
Τόμ. 98 (2006) Ice age spotted hyenas? hunting or only scavenging the cave bear ursus spelaeus rosenmuller at the ice age spotted hyena open air den and prey deposit site bad wildungen-biedensteg (Hessia, Germany)  PDF
Cajus Diedrich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Climatology of Erythemally and Vitamin d Weighted Irradiance at Thessaloniki, Greece, from a NILU-UV Multi-filter Radiometer and a YES UVB-1 Radiometer  PDF
Μ. Μ. Zεμπιλά, Κ. Μελέτη, Α Μπαής, Α. Καζαντζίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Early Pliocene deposits in Kephallonia (Ionian Islands): Biostratigraphy and paleoenvironmental-paleoclimatic impications  PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μ. Ντ. Ντιμιζά, Μ. Ντ. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Protection of marble surfaces by using nano-particles  PDF
Μ. Στεφανίδου, Κ. Μάντζιαρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoenvironmental seeting of rudists in the Upper Cretaceous (Santonian-Campanian) deposits from Valea Neagra de Cris (Borod Basin)-Northern Apuseni Mts, Romania  PDF
L. Sasaran, E. Sasaran, I. I. Bucur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biostratigraphic zonation based on foraminifera and algae in the Triassic deposits of the north sector of the eastern Carpathians  PDF
D. A. Popescu, L. G. Popescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary carbon and oxygen isotope data on carbonate sequences from the Padurea Craiului Mountains, Romania. Paleoenvironmental significance  PDF
D.C. Papp, I. Cociuba, s. Cuna
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On the relationship between the Paleogene Magura Basin and Pieniny Klippen belt sediments area-the Leluchow sections, a new approaches (Polish Outer Carpathians)  PDF
P. Nescieruk, M. Oszczypko-Clowes, A. Wojcik, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Climate change and wet winters : testing the diffusion of soluble salts in building stone under saturated conditions  PDF
S. McCabe, B. J. Smith, J. J. McAlister, H. A. Viles, J. M. Curran, T. Crawford
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geodynamics of Carpathian and Crimean fold belts formation  PDF
Y. Krupsky, Y. Koltun
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Carnian Pluvial Event in the Mezica area, Karavanke Mts., Slovenia  PDF
T. Kolar-Jurkovsek, B. Jurkovsek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Nuclear magnetic resonance (NMR) and mercury porosimetry measurements for permeability determination  PDF
J. Jarzyna, E. Puskarczyk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Subduction-related Jurassic gravity deposits in Bukk - Darno area, northeast Hungary  PDF
J. Haas, P. Pelikan, A. Gorog, P. Ozsvart, S. Jozsa, Sz. Kover
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A latest Anisianradiolarite event in the High Karst Nappe in the Dinarides (Montenegro)  PDF
H.-J. Gawlick, S. Gorican, R. Lein, S. Missoni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Post-subduction Pliocene-Quaternary magmatism in the south-east part of the Carpathian-Pannonian region : tectonic significance  PDF
H. Downes, I. Seghedi, L. Matenco, A. Szakacs, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Role of the olistostremes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Outer west Carpathians  PDF
M. Cieszkowski, J. Golonka, A. Slaczka, A. Waskowska-Oliwa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Two partial melting events as recorded by the U-Th-Pb chronometer in monazite : LA- ICPMS in situ dating in metapelites from the Bulgarian central Rhodopes  PDF
V. Bosse, Z. Cherneva, P. Gautier, I. Gerdjikov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gold-base metal deposits in Greece : genetic types and economic perspectives  PDF
Νίκος Δ. Αρβανιτίδης, Κ. Μιχαήλ, Κ. Παπαβασιλείου, Γ. Περαντώνης
 
Τόμ. 100 (2010) The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtacnik Mts. (Slovakia, western Carpathians)  PDF
M. Gorna, J. Golonka
 
Τόμ. 100 (2010) Latest Jurassic - earliest cretaceous mass movements in the polish part of the Pieniny Klippen belt and Silesian unit (outer flysch Carpathians)  PDF
M. Krobicki, J. Golonka, T. Slomka
 
Τόμ. 99 (2010) Organizing Committee  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Preliminary data on the crystal - chemical characteristics of beryl from Cer Mt. (Serbia)  PDF
P. Tancic, M. Poznanovic, R. Dimitrijevic
 
Τόμ. 99 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the upper cretaceous flysch sediments of the mestia - tianeti zone of the greater Caucasus fold system  PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 98 (2006) About the absence of cave bear in Provence (SE France) and the vallescure exception  PDF
Jerome Quiles, Evelyne Cregut-Bonnoure
 
476 - 500 από 500 Στοιχεία << < 15 16 17 18 19 20 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.