Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental monitoring of soil pollution in urban areas (a case study from Heraklion city, Central Crete, Greece) Περίληψη   PDF
Ε. Κοκκίνου, Χ. Μπελονάκη, Δ. Σακαδάκης, Κ. Σακαδάκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Environmental planning of abandoned quarries rehabilitation - a methodology Λεπτομέρειες   PDF
Ελεονώρα Χάγιου, Γαρυφαλιά Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental pressures to the water resources in the wider area of Roditsa, in Sperchios river delta of eastern central Greece Περίληψη   PDF
Μ. Κατσίφα, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Ν. Σταθόπουλος, Ε. Βασιλείου
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Environmentally safe raw materials for blasting applications : the garnetites of Kimmeria (Xanthi) and Serifos island Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Π. Χρηστάκος, Φ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Environmetal isotope studies on Karst Groundwater in the Helicon mountains ( Beotian / Greece) = Περιβαλλοντολογικές ισοτοπικές μελέτες των καρστικών υπογείων υδάτων του όρους Ελικών (Βοιωτία - Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Andreas Klinke
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Eolation dynamics in the shore of artificially impounded bodies ( by the example of Bratsk water reservoir, Russia) Λεπτομέρειες   PDF
V. A. Khak, Frankfurt Aachen, Yu. B. Trzhcinsky
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Epithermal manganese mineralization, Kimolos island, South Aegean volcanic arc, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Λυκάκης, Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Epithermal systems and gold mineralization in Western Thrace (North Greece) Λεπτομέρειες   PDF
C. Michael
 
Τόμ. 33 (1999) Epithermal type orew in the Aegean. The hot spring mineralization of northern Chios island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Epithermale Au - Ag - Mineralisationen Bei Kassiteres / Sape, Ne - Griechenland : Geologische, Mineralogische und Microthermometrische untersuchungen = Επιθερμική μετταλοφορία Au - Ag στους κασσιτερίτες των Σάππων, ΒΔ Ελλάδα . Γεωλογική , Ορυκτολογική και Λεπτομέρειες   PDF
Π. Βουδούρης, Κυριάκος Αρίκας
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Erosion of orogrnic wedges - a sandbox view Λεπτομέρειες   PDF
K. S. Persson, D. Sokoutis
 
Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) Essai d' identification des sources et des vecteurs de l' alimentation en argiles du bassin du Pinde - Olonos pendant le Mesozoique = Η αργιλική ιζηματογένεση στην λεκάνη Ωλονού - Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τρο Λεπτομέρειες   PDF
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury
 
Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) Estimate of the regional stress field using joint systems = Εκτίμηση του γενικού εντατικού πεδίου με τη χρησιμοποίηση συστημάτων διακλάσεων Λεπτομέρειες   PDF
Michele Caputo, Riccardo Caputo
 
Τόμ. 25 (1990) Estimated thermal state and thickness of the Aegean Lithosphere (abstracts) = Εκτίμηση της θερμικής κατάστασης και του πάχους της λιθόσφαιρας στο Αιγαίο. Λεπτομέρειες   PDF
Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Estimation of flash flood hazard in the Pidima- Arfara area (Messinia, SW Greece), based on the study of instantaneous unitary hydrographs, longitudinal profiles and stream power Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Σαμπαζιώτης, Ι Φουντούλης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Estimation of rockfall hazard using a GIS-based three-dimensional rockfall simulation model Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Χαραλάμπους, Μ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Estimation of seismic response of historical and monumental sites using microtremors : a case study in the ancient Artera, Chania, (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ζ. Μακρής, Π. Σουπιός, Μ. Νικολιντάγκα
 
Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) Estimation of the formation pressure on abnormal pressure conditions and temperature variation in tortonian pliocene sections of preadiatic depression = Εκτίμηση της πίεσης των σχηματισμών σε μη κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις τομές Τορτον Λεπτομέρειες   PDF
R. Lico
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Estimation of the strain tensor in tunnel sections, based on geometric ( geodetic etc. ) data Λεπτομέρειες   PDF
Β.Α. Κοντογιάννη, Μ. Ρουμανής, Π. Α. Ψυμούλης, Α. Ν. Σφέικος, Σ. Στείρος
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Etude granulometrique des conglomerats intercales dans le flysch du Peloponnese septentrional ; leur singification structurale = Μελέτη των κροκαλοπαγών που παρεμβάλλονται στο φλύσχη της Βόρειας Πελλοπονήσου κα η τεκτονική τους σημασιά Λεπτομέρειες   PDF
Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος, Α. Τσαγκαλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Etude granulometrique des conglomerats intercales dans le flysch du Peloponnese septentrional; leur signification structurale (abstracts) = Μελέτη των κροκαλοπαγών που παρεμβάλλονται στο φλύσχη της Β.Πελοποννήσου και η τεκτονική τους σημασία. Λεπτομέρειες   PDF
Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος, Α. Τσαγκαλίδης
 
Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) Etude mineralogique des clinopyroxenes associes aux roches volcaniques des unites ophiolitiques de l' Argolide septentrionala (Peloponnese, Grece) = Ορυκτολογική μελέτη των κλινοπυροξενών από τα ηφαιστειακά πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Β. Αρ Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου, Ι. Κατσίκης
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1979) Etude sedimentologique du "Premier Flysch" en Peloponnese occidental (Greece) : la formation d' Adritsena Λεπτομέρειες   PDF
Henri Maillot
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Evaluating the influence of Greek geoparks to the local communities Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Φασσούλας, Νικόλαος Ζούρος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Evaluating the triggering factors of the rock falls of 16th and 21st December 2009 in Nea Fokea, Chalkidiki, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Γ. Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Τ. Μαυρομάτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
426 - 450 από 2945 Στοιχεία << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>