Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Evaluation of an upper cretaceous limestone from the area of Arta for lime production Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χρηστίδης, Γ. Τριανταφύλλου, Θ. Μαρκόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Evaluation of Cretaceous limestones from the Aitoloakarnania province (Western Greece) for their use as road aggregates in terms of their content in swelling clay minerals Περίληψη   PDF
Ι. Μπαλάτσας, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Evaluation of ground information with respect to EPB tunnelling for the Thessaloniki metro, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, M.G. Novack, M. Benissi, Κ. Στουραΐτη, Μ. Παντελιάδου, Δ. Παπούλη, Β. Μαρίνος, Κ. Κορκάρης
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Evaluation of remote sensing methods for the detection of hydrothermal alteration zones in Milos island (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Γ Γκάρτζος, Εμ. Ψωμιάδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Evaluation of soil erosion and susceptibility to landslide manifestation as a consequence of wildfire events affected the Zacharo municipality, Peloponnesus, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ε. Λυκούδη, Π. Τσαγκαράτος, Π. Γεωργιάδης, Θ. Ροντογιάννης, Α. Λειβαδίτη, Ι. Κυρούσης
 
Τόμ. 28 (1992) Events preceding the opening of the mesozoic tethys in the East Mediterranean region (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for a stochastic model of global seismicity (abstracts) = Ένδειξη για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας. Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Τ. Μ. Τσάπανος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Evidence for detachment faulting on the NE Parnassos mountain front (Central Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Κράνης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglogite of Nea Roda, Chalkidiki = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου, της Σερβομακεδονικής μάζας: ο εκλογίτης Νέων Ρόδων, Χαλ Λεπτομέρειες   PDF
Σαράντης Δημητριάδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglolite of Nea Roda, Chalkidiki (abstracts) = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου , της Σερβομακεδονικής μάζας:ο εκλογίτης Νέων Ρόδων Χαλκιδικής. Λεπτομέρειες   PDF
Σαράντης Δημητριάδης, Α. Γοδελίτσας
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Evidence for induced seismicity following the 2001 Skyros mainshock Λεπτομέρειες   PDF
Α. Κ. Αδαμάκη, , Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 28 (1992) Evidence for turonian rift related extensional subsidence and tertiary backthursting: the Almopias and Paikon isopic zones, Northern Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
I. R. Sharp,
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Evidence for turonian rift-related extensional subsidence and eastward early tertiary thrusting.Wesstern Paikon zone, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
I. R. Sharp, A.H.F. Robertson
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Evidence of cold seeping in plio-pleistocene sediments of se Peloponese: the fossil carbonate chimneys of Neapolis region Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Θ. Σακελλαρίου, Ι Φουντούλης, Βασίλειος Λυκούσης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Evidences of active faulting in Thrace Region ( Northeastern Greece ) Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Ροντογιάννης, Χρίστος Γεωργίου, Δ. Γαλανάκης, Μ. Κ. Κουρουζίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Evolution and origin of the Maronia Pluton, Thrace, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, M. Brocker, Τ. Σολδάτος, Γεώργιος Ελευθεριάδης
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) Evolution geodynamique de la plate - forme Pelagonienne au Mesozoic Λεπτομέρειες   PDF
P. Celet, B. Clement, J. Ferriere
 
Τόμ. 25 (1990) Evolution of eastern varnountas plutonite (NW. Macedonia)Q major and trace element fractional crystallization models. (abstracts) = Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλλα κλασματικής κρυστάλλωσης κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Λεπτομέρειες   PDF
Α. Κορωναίος, Γ. Χριστοφίδης, Γεώργιος Ελευθεριάδης
 
Τόμ. 28 (1992) Evonian tentaculites of transcaucasian part Gondwana- land margin and its biostratigraphic and paleogeographic significance (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
I.V. Dorodnova
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Examples of Alpide deformation from Epirus : local anomalies of need to re - evaluate the amount of shortening in the Western Hellenide ? Λεπτομέρειες   PDF
Riccardo Caputo, Νικόλαος Ζούρος
 
Τόμ. 28 (1992) Examples of Alpide deformation from Epirus local anomalies or need to re-evaluate the amount of shortening in the Western Hellenides? (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Riccardo Caputo, Νικόλαος Ζούρος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Excavation data and failure investigation along tunnel of symbol mountain Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Αχ. Θωμόπουλος, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) Exhumation of blueschists from Samos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Uwe Ring
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Expansion influence of the argillaceous soils on the buildings, stability = Η επίδραση της διόγκωσης των αργυλικών εδαφών στη σταθερότητα των κτιρίων Λεπτομέρειες   PDF
N. Konomi, I. Minga
 
Τόμ. 22 (1990) Experimental investigation of the Mg - rich side of the Mg2SiO4 - Fe2SiO4 - Zn2SiO4 system = Πειραματική μελέτη στο πλούσιο σε Mg πεδίο του συστήματος Mg2SiO4 - Fe2SiO4 - Zn2SiO4 Λεπτομέρειες   PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
451 - 475 από 2945 Στοιχεία << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>