Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Exposure of deep oceanic crust and upper mantle in tle Atlantic ocean. Comparison with the ecors profile from the Mediterranean sea. (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μαμαλούκας-Φραγγούλης, J.L. Oliver, J.M. Auzende
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) "Extractive industries transparency initiative-EITI" outlook on the explotation of Albanian mineral resources Περίληψη   PDF
Ar. Shehu, Ag. Shehu
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Factor analysis for revealing hydrochemical parametres in Pliopleistocene aquifers of NW Achaia ( NW Peloponnesus, Greece) = Εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης με σκοπό την ανίχνευση υδροχημικών χαρακτηριστικών στα μεταλπικά ιζήματα του Ν. Αχαϊας Λεπτομέρειες   PDF
Κώστας Βουδούρης, Νίκος Ι. Λαμπράκης, Γ. Παπαθεοδώρου, Π. Δασκαλάκη
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Fe - carpholite in chloritoid - bearing metapelites - metasandstones of Skopelos island, N. Sporades, Greece = Παρουσία Fe - καρφολίτη - χλωριτοειδή σε μεταπηλιτικά - μεταψαμμιτικά πετρώματα της νήσου Σκοπέλου, Β. Σποράδες Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος, Α. Λιάτη
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Fe - Cr spinel and ilmenite massive mineralization in metamorphic ultramafics from the Askos area, Nothern Greece = Συμπαγής μεταλλοφορία Fe - Cr σπινελλίων και ιλμενίτη στα μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Ασκού, νομού Θεσσαλονίκης, Β. Ελλ Λεπτομέρειες   PDF
Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) FE-Carpholite-chloritoid assemblages in metapelites-metasandstones of Skopelos island, N.Sporades, Greece.(abstracts) = Παρουσία FE -καρφολίτη-χλωριτοειδή σε μεταπηλιτικά-μεταψαμιτικά πετρώματα της νήσου Σκοπέλου , Β.Σποράδες. Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος, Α. Λιάτη
 
Τόμ. 25 (1990) FE-CR-Spinels and lilmenite mineralization in the metamorphosed ultramafic rocks of Askos area, Thessaloniki district, N.Greece. (abstracts) = Μεταλλοφορία FE-CR-σπινελλίων και ιλμενίτη στα μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Ασκού, Νομού Θεσσαλονίκης, Β.Ελλάδα. Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Feldspar exsoution : evidence for the thermal evolution of granulite facies rocks = Απόμειξη αστρίων : μαρτυρία της θερμικής εξέλιξης των πετρωμάτων γρανουλιτικής φάσης Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Ευαγγελακάκης, H. Kroll, G. Voll, H. Wenk,
 
Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) Field and laboratory investigations in the triassic sandstone aquifer in the vale of Mowbray - England. = Υπαίθριαι και εργαστηριακαί μελέται εις τον τριαδικόν υδροφόρον ψαμμίτην της κοιλάδος Μwbray - Αγγλίας. Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) Field evidence for fault activity in Parnitha Mountain Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Λειβαδίτη, Χ. Γεωργίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) First geophysical results in the archeological sites of Θουρία (Peloponnese, Hellas) and Sibari - Thurii (southern Italy ) Λεπτομέρειες   PDF
Fiore B. Di, D. Chianese, A. Loperte, G. Conte, A. Dibenedetto, P. Vitti, O. Voza, E. Greco
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) First order correlations of some Mediterranean upper Miocene sections = Βιοστρωματογραφικές συσχετίσεις Ανωμειοκαινικών τομών από το χώρο της Μεσογείου Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Flood and groundwater management for the mountain plateau of Omalos based on geoinformatics techniques Περίληψη   PDF
Ν. Ν. Κουργιαλάς, Γ. Π. Καρατζάς
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Flood fatalities in Athens, Greece: 1880-2010 Περίληψη   PDF
Μ. Διακάκης, Κ. Κατσετσιάδου, Α. Παλληκαράκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Flood history analysis and its contribution to flood hazard assessment. The case of Marathonas, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Διακάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Flood reconstruction using botanical evidence in Rapentosa catchment, in Marathon, Greece Περίληψη   PDF
Μ. Διακάκης
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Flow partitioning during nappe motion in the Agia Marblle, Thessaly, Greece = Διαφοροποίηση της ροής κατά την καλλυματική κίνηση των μαρμάρων Αγίας, Θεσσαλία, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Κουκουβέλας
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Flow test evaluation of the fractured Filiatra Karst aquifer = Μελέτη δοκιμής ροής του διαρρηγμένου καρστικού υδροφορέα Φιλιατρών Λεπτομέρειες   PDF
Carambet-John Tavitian
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Fluid geochemistry investigations on the volcanic system of Methana Λεπτομέρειες   PDF
Alessandro W. D', L. Brusca, Κ. Κυριακόπουλος, Μ. Μαργαριτόπουλος, Γ. Μίχας, Γεώργιος Παπαδάκης
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Fluid inclusion evidence for the origin of the barite silver-gold-bearing Pb-Zn mineralization of the Triades area, Milos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Β. Μέλφος
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Fluid inclusion thermometric and stable isotope (δ18O-δD) evidence for ''cryptic boiling'' in the Profitis Ilias epithermal gold deposit, Milos : a potential exploration tool for epithermal gold Λεπτομέρειες   PDF
Στέφανος Π. Κίλιας, J. Naden, M. Leng, Ι Χελιώτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Following the traces of naxian emery- an implementation of environmental education in geodidactics Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Κρητικού, Ι Μαλεγιαννάκη
 
Τόμ. 28 (1992) Foraminifera and nannoplankton biozonation of the proposed tethyan Campanian- Maastrichtian standard section at El Kef (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
J. Salaj
 
Τόμ. 28 (1992) Foraminifera biostratigraphy of the lower cretaceous flysch of the Ukrainian Carpathians (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
L.D Ponomareva
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the basal part of Kalamavka formation (Late Miocene, Ierapetra basin, Eastern Crete) Περίληψη   PDF
Η. Δρίνια, Α. Αντωναράκου, Μ. Α. Λουβάρη
 
476 - 500 από 2945 Στοιχεία << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>