Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η συμβολή του θεσμού ΕΠΕ, στην προστασία των οπτικών πόρων στην Ελλάδα = Contribution of the EIA to the protection of the visual resources in Greece  PDF
Γ. Μανούρης, Κ. Κασσιός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα αδιέξοδα και οι αστοχίες της ορολογίας της διαχείρησης των κινδύνων = Failures and impasses of current terminology of risk management  PDF
Κ. Σαπουντζάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Φυσικογεωγραφική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Κινέττας (Σαρωνικός Κόλπος) = A physico-geographical study of the costal zone of Kineta (Saronikos gulf)  PDF
Ρ. Παπαδάκη, Σ. Πούλος, Ο. Καλεαντοπούλου, Κ. Κουτελιδάκη, Ε. Βερυκίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα του υγρότοπου "Λιβάδι" (περιοχή Ψαχνών Ν. Εύβοιας) = Geoenvironmental study of "Livadi" wetland (Psahna - Evia island)  PDF
Κοσμάς Παυλόπουλος, Κ. Κ. Αντωνιάδης, Ευθύμιος Καρυμπάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συγχώνευση οπτικών και radar δεδομένων και χωρική βελτιστοποίηση για την χαρτογράφηση του υδρογραφικού δικτύου  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Εμ. Ψωμιάδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα της γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου = Research and experimentation for the incorporation of environmental education in geography curriculum in 1st grade of Gymnasium  PDF
Γεωργία Φέρμελη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εξαγωγή ομβρίων καμπυλών Ν. Κοζάνης για χρήση αυτών σε αντιπλημμυρικά έργα και έργα διαχείρησης υδατικών πόρων : εφαρμογή στο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων της πόλης της Κοζάνης = Rainfall curves formulation in Kozani area for flood control and water resources management : application on the drainage network of Kozani city  PDF
Άνθιμος Σπυρίδης, Άρης Ψιλοβίκος, Βασιλική Κουτάλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Drainage features and the discontinuous structure of the island of Naxos in GISplatform  PDF
Ν. Ευελπίδου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο περιβαλλοντικός ρόλος της λίμνης Λυσιμαχίας ως κομβικού υγροτοπικού συστήματος της τάφρου Αγρινίου  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η ξηρασία και τα δυναμικά της αίτια στον ελληνικό χώρο  PDF
Γεώργιος Μαχαίρας, Φ. Κολυβά-Μαχαιρά
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Οι βράχοι καλόγεροι του Αιγαίου πελάγους γεωστρατηγική προσέγγιση  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Synoptic and geographical concideration of the severe feat-wave over greece in July 1987  PDF
Ν. Γ. Πρεζεράκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ταξινόμηση των μορφών ανάγλυφου στο ελληνικό μορφοδόμημα= Landform ordering of the hellenic morphostrocture  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Φυσική γεωγραφία: κοινωνική επιστήμη  PDF
Αθηνά Παπαπέτρου-Ζαμάνη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η συμβολή του τροχιόδρομου στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Αθήνας Περίληψη  PDF
Π Φασούλας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ιζηματολογική έρευνα των παράκτιων ιζημάτων του Λακωνικού κόλπου (Γύθειο, Βαλτάκι, Δέλτα Ευρώτα) Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Γ. Λειβαδίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης = An intergrated information system for the management and distribution of educational geographical resources  PDF
Μιχαήλ Βαϊτης, Νικολέττα Κουκουρούβλη, Δημήτριος Σίμος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η γειτονιά και ο ελεύθερος χρόνος σε Ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Η περίπτωση της Λάρισας και του Βόλου = Neighbourhood and leisure time in medium sized Greek: The case of Larisa and Volos  PDF
Κλεάνθης Συρακούλης, Αλέξιος Δέφνερ
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του Βολιναίου ποταμού, Βόρεια Πελοπόννησος = Quantivite geomorphological study of the Colineos river drainage network, Northen Peloponnese  PDF
Σταύρος Κατσέλης, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οι χωρικές δυναμικές ακι το μέλλον της αγροτικής παραγωγής σε περιαστικές ζώνες - μελέτη της αμπελοκαλλιέργειας στα Μεσόγεια Αττικής = Spatial dynamics and the future of agriculture in periurban areas - case study of viticulture in Mesogheia, Attiki  PDF
Σ. Νικολαϊδου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή τεχνικών αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας για την ταξινόμηση αμιγούς αστικής περιοχής (εφαρμογή για την περιοχή Γουδή Αττικής) με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής διακριτικής ικανότητας = Object- oriented image analysis of an urban area using very high resolution remote sensing data. Case study: Goudi, Athens, Greece  PDF
Άγγελος Τζώτσος, Δ. Αργιαλάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χαρτογράφηση των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν στο σεισμό του Πακιστάν (2004) με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και IKONOS = Mapping of landslides triggered by the earthquake in pakistan (2004) using ASTER and IKONOS satellite images  PDF
Δ. Γεωργακάς, Σ. Κατσέλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική και ισοτοπική μελέτη του φυσικού & τεχνητού υδρογραφικού δικτύου του Κωπαϊδικού πεδίου, Νομου Βοιωτίας = Hydrogeochemical and isotopical study of natural and artificial hydrographic network of Kopaida plain, Viotia  PDF
Ε. Τζίρίτης, Α. Κελεπερτζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η επίδραση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στη μορφολογία και τη διαχείρηση της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα της βόρειας Ελλάδας = Channel adjustments and management implications following human impacts in Strimonas river, northern Greece  PDF
Μ. Στύλλας, Κ. Βουβαλίδης
 
226 - 250 από 417 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.