Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 3 (1936) Επί των αμινοαλογονοπαραγωγών και της επιδράσεως αυτών επί των δευτεροταγών αμινών Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Βασιλείου Βασιλειάδης
 
Τόμ. 3 (1936) Επι των διπλών αλάτων του ψευδαργύρου της τάξεως των ιωδιούχων Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Βασιλείου Βογιαντζάκης
 
Τόμ. 4 (1938) Επί των νιτροπρωσσικών ενώσεων αρωματικών τινών αμινών και της εξαμεθυλενοτετραμίνης Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Βασιλείου Βογιαντζάκης
 
Τομ.4 (1938) Παράρτημα Επί των νιτροπρωσσικών ενώσεων αρωματικών τινών αμινών και της εξαμεθυλενοτετραμίνης Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Βασιλείου Βογιαντζάκης
 
Τόμ. 9 (1965) Επίδρασις ακτίνων γ και νετρονίων επί μαγνητικών και ηλεκτρικών τινών ιδιοτήτων του νικελίου Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Παπαδημητράκης
 
Τόμ. 5 (1939) Έρευναι επί της χλωρίδος του όρους Χορτιάτου Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 10 (1966) Έρευναι επί των θειοβιοκοινωνιών (Sulphuretum) των αλμυρών και γλυκεών υδάτων της Ελλάδας: ταξινομική, χλωριστική, οικολογική, φυτοκοινωνιολογική, φυτογεωγραφική μελέτη Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Θ. Αναγνωστίδης
 
Τόμ. 6 (1940) Η Ατμοσφαιρική πίεσις εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Λουκάς Α. Αλεξάδρου
 
Τόμ. 1 (1932) Η Βαλκανική πεύκη Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Χ. Κατσάνος
 
Τόμ. 1 (1932) Η Εξέλιξις της ορεινής υδρονομικής Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Σπυρίδωνος Μουλόπουλος
 
Τόμ. 3 (1936) Η ζωολογία δια μέσω των αιώνων Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Αθανασόπουλος
 
Τόμ. 10 (1966) Η Μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δια του Ηλεκτρονικού Διερευνητού I.B.M. 1620/II Λεπτομέρειες   PDF
Καλλιόπη Ντοκούτση-Ακριτίδου, Στέφανος Μπαλλής
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) Η Πηγή Λέντα Κρήτης = The mineral spring of Leda (Crete) Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Γεωργίου Μακρής, Ζήνα Μασμανίδου
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Η Συμπεριφορά του συντελεστή αποστραγγίσεως στην τροφοδοσία και την αποστράγγιση των πηγών κατά την ξηρή περίοδο = Ermittlung der grundwassermengen und grundwasservorrate aus der grundwasserabflussmessungen in quellen Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος
 
Τόμ. 10 (1966) Η Συμπεριφορά των κυττάρων των φύλλων του Cotyledon Umbilicus L. έναντι vital βασικών φθοριζούσων ουσιών Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Τσέκος
 
Τόμ. 4 (1938) Η Σχιστοασβεστολιθική ζώνη των ενδοελληνίδων ’λπεων εις την νήσον Ύδραν = Die kalkschiefer - zone der innerhellenischen Alpen auf der insel Hydra Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Θρ. Οικονομίδης
 
Τομ.4 (1938) Παράρτημα Η Σχιστοασβεστολιθική ζώνη των ενδοελληνίδων ’λπεων εις την νήσον Ύδραν = Die kalkschiefer - zone der innerhellenischen Alpen auf der insel Hydra Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Θρ. Οικονομίδης
 
Τόμ. 2 (1933) Η Τριχινίσκη η σπειροειδής (trichinella spiralis): γενικώς και η ιδία εν τη Κεντρική Μακεδονία Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Σ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 7 (1955) Η Χλωρίς των ορεινών βοσκών του Βερμίου: φυτοκοινωνική μελέτη Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 1 (1932) Θέσις της φυτοπαθολογίας εν τη γενική παθολογία Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Σπυρίδωνος Καββάδας
 
Τόμ. 1 (1932) Ιστορική και τεχνική έρευνα επί της εξελίξεως της οδού συγκοινωνίας Λεπτομέρειες   PDF
Ανδρέας Ιω. Χατζηδάκης
 
Τόμ. 10 (1966) Καθορισμός της εξελικτικής θέσεως εξαπλοειδών και τετραπλοειδών υποειδών εις την φυλογένεσιν του Triticum Λεπτομέρειες   PDF
Έλλη Δ. Κούκολη
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) Κλείδες προσδιορισμού των εχινόδερμων (Echinotherma) της Μεσογείου : Ι. Κρινοειδή (Crinoidea) και ολοθουροειδή (Holothurioidea) Λεπτομέρειες   PDF
Απόστολος Ι. Σίνης
 
Τόμ. 9 (1965) Κρανιομετρική μελέτη του Homo Neanderthalensis των Πετραλώνων = Kraniometrische untersuchung des Homo Neanderthalensis von Petralona Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης, Αλέξανδρος Παναγιώτου Σάββας
 
Τόμ. 10 (1966) Μελέτη αντιδράσεων 1,3 - διπολικής προσθήκης νιτριλοξειδίων Λεπτομέρειες   PDF
Δημητρίου Ν. Νικολαίδης
 
Τόμ. 11 (1969) Μελέτη δομής προϊόντων οξειδώσεως α - διβενζοϋλοϋδραζονών Λεπτομέρειες   PDF
Ευάγγελος Δ. Μικρομάστορας
 
Τόμ. 23 (1983) Μελέτη και υπολογισμός του υδρολογικού ισοζύγιου τηε πεδινής περιοχής Κομοτηνής με τον υπολογισμό των παραμέτρων της πραγματικής PE(mm) και δυνητικής AE(mm) εξατμισιδιαπνοής με τη μέθοδο του THORNTWAITE & MATHER Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Ν.. Νίτσιου, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 24 (1984) Μελέτη και χάραξη του υδρολογικού ισοζυγίου της Ν. Λήμνου με τη μέθοδο THORNTWAITE , HAUDE και TURG Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Ν. Νίτσιου, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 9 (1965) Μελέτη της φυσικής ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Κλεάνθης Βενετόπουλος
 
Τόμ. 10 (1966) Μελέτη των συμπλοκών τρισθενών μεταλλικών ιόντων μετά υδροξυφαινυλοξικών οξέων Λεπτομέρειες   PDF
Πέτρος Π. Καραγιαννίδης
 
Τόμ. 1 (1932) Μια νέα σειρά αμμινών της τάξεως των υδραργυροϊωδιούχων Λεπτομέρειες   PDF
Εμμανουήλ Βασιλείου Βογιαντζάκης
 
Τόμ. 9 (1965) Νεώτεραι έρευναι των θερμομεταλλικών ραδιενεργών πηγών της νήσου Ικαρίας = Recent studies on the mineral springs of the Aegean island Ikaria Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Γεωργίου Μακρής, Α. Κ. Μακρής, Β. Στρατής, Μ. Ν. Οικονόμου, Ι. Παναγιωτίδης, Γ. Αγαθοκλής
 
Τόμ. 1 (1932) Νιτροποιητική δύναμις εδαφών τινών περιφέρειας Θεσσαλονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Ιωάννου Χαριτάντης
 
Τόμ. 1 (1932) Ο Βους της Δυτικής Μακεδονίας: συμβολή εις την έρευνα των ελληνικών κατοικίδιων ζώων Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Νικολάου Δημητριάδης
 
307 - 340 από 407 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>