Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1 (1932) Πίναξ των περιεχομένων εν τω πρώτω τόμω τηε Επετρίδος της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 6 (1940) Πλαστίδια και χονδριώματα = Plastides et chondriosomes Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Σπυρίδωνος Καββάδας
 
Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) Προγράμματα κρυσταλλοδομής εκ της σειράς CSD Λεπτομέρειες   PDF
Κλεάνθης Βενετόπουλος
 
Τόμ. 3 (1936) Ροπαλόκερα (Rhopalocera) της Μακεδονίας Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 3 (1936) Σκιαγραφία του κλίματος της Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Η. Γ. Μαριόπουλος
 
Τόμ. 4 (1938) Σπουδή επί των σεισμών της Χαλκιδικής (Σεπτέμβριος 1932) : οι σεισμοί του ’γιου Όρους εκ των "ενθυμήσεων" = Contribution a l' etude des seismes du Mont Athos par les memoires Λεπτομέρειες   PDF
Μάξιμος Ι. Μαραβελάκης
 
Τόμ. 4 (1938) Σπουδή επί των σεισμών της Χαλκιδικής: ο κρυσταλλοπαγής όγλος Βερτίσκον και περίξ αυτού θέρμαι: προ - και μετασεισμική σύστασις αυτών = Sur les seismes de la Chalcidique: leur composition avant et apres les seismes Λεπτομέρειες   PDF
Μάξιμος Ι. Μαραβελάκης
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Στρωματογραφική μελέτη της περιοχής Νιγρίτας Λεπτομέρειες   PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 9 (1965) Συγκριτική οπτική, χημική και ακτινογραφική έρευνα ελληνικών σανιδινών Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος
 
Τόμ. 9 (1965) Συμβολή εις τη γνώσιν της εξαπλώσεως του Πλειστοκαίνου εις την Μακεδονίαν Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Παύλου Μαρίνος
 
Τόμ. 10 (1966) Συμβολή εις την γεωλογίαν της περιοχής του κόλπου του Ορφανού Ανατολικής Μακεδονίας = Beitrage zur geologie des gebietes am golf von Orfanos Ost - Mazedonien Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
 
Τόμ. 6 (1940) Συμβολή εις την γνώσιν της χλωρίδος του όρους Τυμφρηστού Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 5 (1939) Συμβολή εις την γνώσιν του ιστορικού των σεισμών της Ελλάδος και των γειτονικών αυτής χώρων: εκ των ενθυμήσεων = Beitrage zur kenntnis der erdbebengeschite in Griechenland und den nachbarlandern: aus den erinnerungen Λεπτομέρειες   PDF
Μάξιμος Ι. Μαραβελάκης
 
Τόμ. 2 (1933) Συμβολή εις την γνώσιν του παλαιογενούς της νήσου Νάξου Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Θρ. Οικονομίδης
 
Τόμ. 4 (1938) Συμβολή εις την γνώσιν των βρυοφύτων της Μακεδονίας Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 19 (1979) Συμβολή στη μελέτη του ανώτερου Πλειστοκαινίου - Ολοκαινίου στην περιοχή της λεκάνης των βρωμολιμνών Λεπτομέρειες   PDF
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
 
Τόμ. 19 (1979) Συμβολή στην εξάπλωση του Βιλλαφραγκίου στη Βόρεια Χαλκιδική Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 10 (1966) Συχνότης εμφανίσεως ολικής και μερικής αχρωματοψίας ως και ανωμάλου τριχρωματοψίας εις τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης = Frequencies of red - green colour - blidness, protanomaly, deuteranomaly, tritanomaly and total colour - blidness in students of the University of Thessaloniki Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Πελεκάνος, Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης, Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, Αθηνά Πέντζου-Δαπόντε
 
Τόμ. 11 (1969) Συχνότης σχηματισμού πολυσθενών και προσανατολισμός αυτών εις τα τετρασωμικά του Triticum aestivum var. Chinese Spring Λεπτομέρειες   PDF
Έλλη Δ. Κούκολη
 
Τόμ. 4 (1938) Τα Scarabeidae της Μακεδονίας Λεπτομέρειες   PDF
Πλάτων Φ. Παλιατσέας
 
Τομ.4 (1938) Παράρτημα Τα Scarabeidae της Μακεδονίας Λεπτομέρειες   PDF
Πλάτων Φ. Παλιατσέας
 
Τόμ. 3 (1936) Τα απορρίματα της ελληνικής μεταξουργίας και η χρησιμοποίησις αυτών Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Α. Σουλίδης
 
Τόμ. 2 (1933) Τα Δύο νέα είδη Pirus Argyrophylla Diap και Crataegus Montesantossii Diap: κριτικώς εξεταζόμενα Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Χ. Κατσάνος
 
Τόμ. 3 (1936) Το CO2 ως μέσον χαρακτηρισμού γονιμότητος των εδαφών και η επίδρασις της λιπάνσεως επ' αυτού Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Ιωάννου Χαριτάντης
 
Τόμ. 1 (1932) Το Κλίμα της Θεσσαλονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Λουκάς Α. Αλεξάνδρου
 
Τόμ. 5 (1939) Το Πρόβλημα της ενέργειας Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Ζαννή Εμπειρίκος
 
Τόμ. 7 (1955) Τρία ενδιαφέροντα σημεία εκ των ζωολογικών ασκήσεων Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Αθανασόπουλος
 
Τόμ. 19 (1979) Υπολογισμός της πραγματικής εξατμισιδιαπνοής και του υδρολογικού ισοζυγίου μιας λεκάνης με τη μέθοδο του Thornthweite Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος
 
Τόμ. 24 (1984) Φασματοσκοπία πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητος δια του λάζερ Λεπτομέρειες   PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 4 (1938) Φυσικοχημικαί έρευναι επί της κορινθιακής σταφίδος και της αποξηράνσεως αυτής = Recherches physico - chimiques sur le raisin de corinthe et son sechage Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Χρήστου Ρουσσόπουλος
 
Τόμ. 1 (1932) Φωτοφόρησις: μαγνητική και ηλεκτρική φωτοφόρησις Λεπτομέρειες   PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 2 (1933) Χονδρίωμα και τοπίωμα του φυτικού κυττάρου Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Σπυρίδωνος Καββάδας
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Χρησιμοποίηση της ιπτάμενης τέφρας των λιγνιτών στο τσιμέντο Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μ. Κωστηκίδης, Κωνσταντίνος Α. Μάτης
 
375 - 407 από 407 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12