Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Uber die vegetation ostlichen Kavala - Kusten (Nordgriechenland): salzbodenvegetation = Περί της βλαστήσεως των ανατολικών της Καβάλας ακτών: βλάστησις αλατούχων εδαφών Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Γ. Μπαμπαλώνας
 
Τόμ. 11 (1969) Uber Uraninschwellen einiger Wasser - Anthophyten Λεπτομέρειες   PDF
Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου-Καραταγκλή
 
Τόμ. 3 (1936) Uromyces Leontices n. sp. Cav. Και η επίδρασις τούτου επί της Leontice leontopetalum L. Λεπτομέρειες   PDF
Αικατερίνη-Κωνσταντινιά Σουλίδου
 
Τόμ. 19 (1979) Verunreinigung des marinen bereiches durch den menschen und die folgen dieser verunreinigung = Ρύπανση της θάλασσας από τον άνθρωπο και αποτελέσματα αυτής Λεπτομέρειες   PDF
H. O. Schwantes
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Weather types and atmosphere pressure in Thessaloniki - Greece = Τύποι καιρού και ατμοσφαιρική πίεσις εις την Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1973) Wind in Thessaloniki - Greece = Ο άνεμος εις την Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου
 
Τόμ. 15, Αρ. 2 (1975) Winter and summer indices in Athens = Χειμερινοί και θερινοί καιρικοί δείκται εις Αθήνας Λεπτομέρειες   PDF
Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) Winter and summer indices in Thessaloniki = Καιρικοί δείκται χειμώνος και θέρους εις Θεσσαλονίκην Λεπτομέρειες   PDF
Απόστολος Αθ. Φλόκας
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Zur feinstruktur der drusen von Ribes sanguineum Pursch = Περί της λεπτής δομής των αδένων του Ribes sanguineum Pursch Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Β. Τσέκος
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) Zur ionisation von n - Butter und n - Valeriansaure in ternaren losungssystemen von wasser - methanol - dioxan = Ιονισμός κ - Βουτυρικού και κ - Βαλεριανού οξέος εις τριαδικά συστήματα Ύδατος - Μεθανόλης - Διοξανίου Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου, Ι. Α. Μουμτζής
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Zur wirkung von halogenierten phenolen auf die polarographische reduktion des anthrachinons in methanol = Επίδρασις αλογονωμένων φαινόλων επί της πολαρογραφικής αναγωγής της ανθρακινόνης εντος μεθανόλης Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Ι. Α. Μουμτζής, Π. Μ. Καραμπίνας
 
Τόμ. 3 (1936) Αι ξύλιναι κατασκευαί εις την ναυπηγικήν εν Ελλάδι Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Κ. Σβάρνας
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) Αι Σημεριναί απόψεις περί της δομής του αστρικού σύμπαντος Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 3 (1936) Αι φυτικαί ενώσεις των αλμυρών εδαφών Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 10 (1966) Αμπερομετρική μελέτη της κινητικής και θερμοδυναμικής της αντιδράσεως μετατροπής του νιτροαιθανίου εις ακυ - ιόντα εντός διαφόρων διαλυτικών συστημάτων Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης
 
Τόμ. 2 (1933) Ανεύρεσις παλαιογενούς επί της Νοτιοανατολικής Κασσανδρείας Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Γ. Γαρδίκας
 
Τόμ. 21, Αρ. 1-2 (1981) Απολιθωμένα και αρτίγονα δείγματα του Capreolous capreolous linne από την περιοχή Σιθωνίας της Χαλκιδικής Λεπτομέρειες   PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 5 (1939) Ασυνεχής ρύσις τέλειου και ασυμπίεστου ρευστού εντός διώρυγος εχούσης στέρεον εμπόδιον προσκεκολλημένον εις την μίαν των παρειών αυτής = Mouvement discontinu d' un liquide parfait incompressible dans un canal comportant un obstacle accole a l' une de ses parois Λεπτομέρειες   PDF
Αθανάσιος Ιωάννου Μπρόϊκος
 
Τόμ. 5 (1939) Βοτανικαί έρευναι επί του όρους Βερμίου: συμβολή εις την γνώσιν των ορίων μεταξύ μεσογειακής και μεσευρωπαϊκής βλαστήσεως Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκανιάτσας
 
Τόμ. 11 (1969) Γενίκευσις θεμελιωδών εννοιών της τοπολογίας του μετρικού χώρου Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Δ. Φράγκου
 
Τόμ. 3 (1936) Γεωτεχνική προμελέτη επι της αρδρεύσεως της καλλιεργούμενης εκτάσεως εσπεριδοειδών Κάμπου-Καρδαμάδας εν Χίω Λεπτομέρειες   PDF
Μάξιμος Ι. Μαραβελάκης
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Για τη συνέχεια μονοπαραμετρικής οικογένειας περατωμένων συνόλων Λεπτομέρειες   PDF
Θωμάς Κυβεντίδης
 
Τόμ. 1 (1932) Δάση και κτηνοτροφία εις την Ελλάδα : από οικονομικής και πολιτικής απόψεως Λεπτομέρειες   PDF
Πέτρος Η. Κοντός
 
Τόμ. 6 (1940) Διάρκεια ηλιοφάνειας εν Θεσσαλονίκη Λεπτομέρειες   PDF
Λουκάς Α. Αλεξάνδρου
 
Τόμ. 11 (1969) Δύο νέαι μέθοδοι αριθμητικού υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων και προγράμματα εφαρμογής αυτών εις FORTRAN II Λεπτομέρειες   PDF
Κλεάνθης Βενετόπουλος
 
Τόμ. 3 (1936) Εις νέος τύπος αυτογραφικού μικροφωτόμετρου Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Εμπειρίκος
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Εισαγωγή - Περιεχόμενα Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 1 (1932) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 2 (1933) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 3 (1936) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 4 (1938) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 5 (1939) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 6 (1940) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
Τόμ. 7 (1955) Εισαγωγικά στοιχεία Λεπτομέρειες   PDF
Ανώνυμο
 
239 - 272 από 407 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>