Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παρουσίαση του ανθρωπογεωγραφικού προφίλ ενός νομού: Η περίπτωση του Ν. Ημαθίας = Presentation of human geography's profil of a perfecture: the case of Imathia perfecture  PDF
Νικόλαος Καρανικόλας, Παύλος Μπόλος, Αγάπη Ξιφλίδου, Ευάγγελος Σουριανός, Καλλιόπη Κυριακού
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Υψομετρικές μεταβολέςστην ευρήτερη περιοχή του Καβαλαρίου βασισμένες σε διαχρονικά ψηφιακά μοντέλα ανάγλυφου και εκτεταμένες μετρήσεις GNSS = Hypsometric changes near Kavallari based on multi - temporal DEMs and extensive GNSS measurements  PDF
Α. Μουρατίδης, Κ. Αλμπανάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Μεταναστευτικές εισροές και περιφερειακές δομές του πληθυσμού της Ελλάδας = Migration inflows and regional structures of the population of Greece  PDF
Στέλιος Ζημεράς, Κ. Τσίμπος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Χωρική ανάπτυξη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα = Spatial development and social changes in Athens in the first decade of the 21st century  PDF
Μ. Αγγελίδης, Δ. Αγγελίδης, Β. Μανουσαρίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ερευνητικά αποτελέσματα για περιοχές περιορισμένης έκτασης: Ένας πλούτος γεωγραφικών δεδομένων σε μια θεματική υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών = Research results for small areas: A universe of geo-information in a thematic SDI  PDF
Μιχαήλ Βαϊτης, P. Carrara, J Guimet, M. Barea, M. Redondo
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πρόταση για την επιλογή γεωλογικών και γεωμορφολογικών θέσεων και την ανακήρυξη τους ως γεωλογικά μνημεία, στηριζόμενοι σε προκαθορισμένα κριτήρια = A proposal for the stages of the selection and establisment geological and geomorphologic sites as geological monuments, the classification of them and the certain criteria for this selection  PDF
Γ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου, Ε Κοσκερίδου, Π. Μακρή
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη θερινής καταιγίδας στη Β. Ελλάδα με την εφαρμογή ενος ατμοσφαιρικού αριθμητικού μοντέλου περιορισμένης περιοχής = Study of a summer storm in northern with the aid and of a regional atmospheric modeling system  PDF
Η. Μαυροματίδης, Γ. Κάλλος, Π. Κατσαφάδος, Μ. Αστήθα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Καρστικά φαινόμενα της κεφαλλονιάς: Η φυσικογεωγραφίκή εξέλιξη της πόλγης των Βαλσαμάτων και Τρωιανάτων = Karst phenomena at the island of Kefalonia: The phisicogeographic evolution of the polje of Valsamata and Troianata  PDF
Ε Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ευρετήριο Συγγραφέων του τόμου ΙΙ= Author's Index of Vol. II  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εντοπισμός περιοχών επιδεκτικών σε διάβρωση, με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της τηλεπισκόπησης : ένα παράδειγμα από την υδρογραφική λεκάνη του Ανθεμούντα = Delineating areas susceptible to erosional phenomena, with the help of Geographical Information Systems (GIS) and remote sensing : an example from the Anthemous drainage basin, Nothern Greece  PDF
Ιωάννης Φουρνιάδης, Δημήτριος Οικονομίδης, Θεόδωρος Αστάρας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) eCognition : ένα εργαλείο χαρτογράφησης γεωμορφών = eCognition : a tool for geomorphological mapping  PDF
Δημήτριος Αργιαλάς, Άγγελος Τζώτσος, Παναγιώτης Δερζέκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Geomorphological characteristics of Leukas island using GIS  PDF
Ε. Βερύκιος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις επί των αποθέσεων του ανώτ. Πλειοκαίνου της τομής Ατσιπάδες (Κ. Κρήτη) = Paleoecological observations on the upper Pliocene deposits of Atsipades section (C. Crete)  PDF
Ε. Κ. Κοσκερίδου, Α. Αντωναράκου, Χ. Ντρίνια, Μαρία Β. Τριανταφύλλου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Όρμου Αλμυρής  PDF
Λειβαδίτη Α. Αλεξούλη,-
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογική και σεισμοτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης,Χερσόνησος της Παραχώρας  PDF
Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Δ. Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές διεργασίες και ρυθμικές γεωμορφές στην παράκτια ζώνη του Κυπαρισσικού κόλπου  PDF
Γεώργιος Γκιώνης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τουρισμός και τουριστική γεωγραφία = Tourism and touristic geography  PDF
Γεωργίου Σ. Ιβάντσου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Περιεχόμενα Β' τόμος  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή στη μελέτη του ημερήσιου θερμομετρικού εύρους στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Beitrage zur Anwendung von Geoelektrik und Schlagseismik fur landschaftsokologische und bodenkundliche Zwecke (mit Beispielen aus Osterreich) Περίληψη  PDF
Alexander Schierhuber, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Συμβολή της μορφολογικής ανάλυσης στην αξιοποίηση του ΔΒΔ τμήματος της νήσου Εύβοιας Περίληψη  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παρουσίαση του ανθρωπογεωγραφικού προφιλ ενός νομού: Η περίπτωση του Ν. Θεσσαλονίκης = Presentation of human geografy's profil of a perfecture: The case of thessaloniki perfecture  PDF
Νικόλας Καρανικόλας, Κ. Κυριακού, Π. Μπόλος, Α. Ξιφιλίδου, Ε. Σουριανός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η κρίση στην πόλη και η πόλη στην κρίση = Crisis in the city and city in the crisis  PDF
Θάνος Ανδρίτσος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Αποτίμηση του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών της Ελλάδας ως εργαλείο για τη διαχείρηση των λεκανών απορροής = An assessment of the soil erosion risk in the Greek territory as a tool for the management of watersheds  PDF
Δημήτρης Μυρωνίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ανάλυση συχνοτήτων των ημερήσιων βροχοπτώσεων και των αντίστοιχων υψών τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα: Μελλοντικά σενάρια απο ένα σύγχρονο περιοχικό κλιματικό μοντέλο (RCM) = Analysis of the frequency of daily precipitation series in Greece the 21st century: Future scenarios of a regional climate model (RCM)  PDF
Ευτυχία Ρούση, Κωνσταντίνα Τολίκα, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Μαχαίρας
 
376 - 400 από 416 Στοιχεία << < 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.