Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές διάθεσης απορριμάτων στον Ελληνικό χώρο = Enviromental problems of the sites of solid waste diposal in Greece  PDF
Λειβαδίτη Α. Αέξούλη-, Ν. Ξενάκης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφολογία των ακτών της νήσου Λευκάδας  PDF
Β. Παπασπυριδάκου, Γιώργος Λειβαδίτης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Όξινη βροχή, επιπτώσεις και οι πρ'ωτες εκτιμήσεις αυτής στον ελλαδικό χώρο  PDF
Ι. Γ. Δικαιάκος, Χ.Γ. Τσιτούρη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ανθρωπογενείς επέμβαση στο δέλτα του Εύηνου ποταμού Περίληψη  PDF
Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ένα φίλτρο διαύγασης/εξομάλυνσης σημάτων και εικόνων Περίληψη  PDF
Α. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Β. Τσαρμπός
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μεταβολές της στάθμης της έκτασης και του όγκου της τέως λίμνης Κάρλας κατά το χρόνο λειτουργίας της Περίληψη  PDF
Σ. Ψιλοβίκος, Α. Παλικαρίδου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Αποκατάσταση των κενών στις εικόνες Landsat ETM+ και εκτίμηση του αποτελέσματος = Evaluation of Gap-Filled Landsat 7 ETM+ SLC-OFF imagery  PDF
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Γεώργιος Σκιάνης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οριοθέτηση τοπικών αγορών εργασίας στην Ελλάδα βάσει των μετακινήσεων για εργασία = Commuting-based delineation of local labour markets in Greece  PDF
Δημήτρης Καλλιώρας, Γιώργος Κανδύλης, Νίκος Κρομυδάκης, Παναγιώτης Πανταζής
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Λαογραφικοί γεώτοποι = Folk geotopes  PDF
Μανώλης Δαμιανός, Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Θεόδωρος Αστάρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οι τοπικές αγορές εργασίας ως μηχανισμός ένταξης των μεταναστών στην Ελληνική ύπαιθρο = The local labour markets as a mechanism of immigrants integration in the Greek countryside  PDF
Κ. Παππάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση  PDF
Λ. Τοπάλογλου, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη μοντέλου ως εργαλείου λήψης αποφάσεων για την εναλλακτική διαχείρηση απόβλητων συσκευασίας: Εφαρμογή στο δήμο Αθηναίων = Model development as a decision support tool for alternative packaging waste management systems: Application in the municipality of Athens  PDF
Α Τόγια, Κ. Καραϊσκου, Ρ. Χαριτοπούλου, Α Λαζαρίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Αξιοποίηση των θερμών πηγών Σουλαντά, Νομού Καρδίτσας = The exploitation of Soultana thermal springs, Karditsa prefecture  PDF
Ε. Λέκκας, Ε. Λόγος, Β. Τσιούμας, Δ. Θεοχάρης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Προσδιορισμός των επεισοδίων εμφάνισης σκόνης απο την Σαχάρα, πάνω απο την Αθήνα = Determination of Saharan dust episodes over Athens  PDF
Π. Κοσμόπουλος, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Δ. Κασκαούτης, Χ. Δ Καμπεζίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υπογενή καρστικά σπήλαια. Παράδειγμα από το σπήλαιο μελισσότρυπα στην Ελασσόνα, Ν. Λάρισας = Hypogenic karstic caves. Case study of melissotripa cave in Elassona, Larissa prefecture, Greece  PDF
Μ. Βαξεβανόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η αντιμετώπιση πλημμύρων στην Αν. Θεσσαλονίκη και η μορφολογική της μεταβολή με την επέμβαση του ανθρώπου (περιφερειακή τάφρος)  PDF
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Localization of volcanic structures in the Miocene volcanic field of Lesvos island, Northeastern Aegean, combining remote sensing methods with field exploration  PDF
Μαρία Κούλη, K. St. Seymour, Κωνσταντίνος Βαμβoυκάκης, Ι Καρφάκης, Π. Κολοκούσης, Σ. Λαμέρα, G. Denes, Δ. Ρόκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μαθαίνοντας γεωγραφία μέσα από τους χάρτες = Learning geography through maps  PDF
Κ. Κουτσόπουλος, Αικατερίνη Κλωνάρη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής του Οινόη ποταμού (Β. Αττική) κατά το τεταρτογενές = Geomorphological evolution of Inois river drainage basin (N. Attica) during quaternary  PDF
Κοσμάς Παυλόπουλος, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Karstic forms in Central Greece (area of mountains Parnasse, Giona, Elikonas) and their implication in the field of groundwater vulnerability = Καρστικές γεωμορφές στην Κεντρική Ελλάδα (Παρνασσός, Γκιώνα, Ελικώνας) και επιπτώσεις στην τρωτότητα των υπόγειων υδάτων  PDF
Θ. Μπέλλος, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Κατανομή του δείκτη δυσφορίας κατά τον Ιούνιο στον Ελληνικό χώρο  PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Παπαδημητρίου Α. Αρσένη-, Π. Χαντσαρίδης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [Εισαγωγικά στοιχεία]  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο άνω τμήμα του Ιναχου ποταμού  PDF
Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Α Ζαμάνης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Interrelations between drainage basin variables using Correspondance Analysis  PDF
Α Καράκος, Τ. Γκουρνέλλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφολογία των ακτών της νήσου Ζακύνθου  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης
 
151 - 175 από 419 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.