Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fissure caves and other gravitationally-induced discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography-case studies from flysch Carpathians (CZ, PL, SK) Λεπτομέρειες   PDF
P. Taboric, T. Panek, J. Hradecky
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fluid inclusion and S isotope systematics of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations in NW Anatolia, Turkey Λεπτομέρειες   PDF
S. Akiska, G. Demirela, I. S. Sayili, I. Kuscu
 
Τόμ. 100 (2010) Fluids related to remobilization of mesozoic sulfide mineralization in the Eptadendro - Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fluids related to remobilization of Mesozoic sulfide mineralization in the Eptadendro - Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 99 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on upper cretaceous sediments of the Gagra - Java zone (western Georgia) Λεπτομέρειες   PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on Upper Cretaceous sediments of the Gagra-Java zone (western Georgia) Λεπτομέρειες   PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Forearc-dipping normal faulting in central-western Peloponnesus, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ι Φουντούλης, Ε. Σκούρτσος, Σ. Μαβρούλης, Χ. Κράνης
 
Τόμ. 100 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) From local geology to global plate tectonics Λεπτομέρειες   PDF
G. M. Stampfli
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) FTIR study of archaeological organic residues from ancient Upper Macedonia, northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ιορδανίδης, B. Lagen, Στ. Καλαϊτζίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Future estimations of precipitation in the Balkan Peninsula with the use of a Regional Climate Model Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Ρουσσή, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Ε. Κωστοπούλου, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 100 (2010) Gem minerals and materials from the neolithic and chalcolithic periods in Bulgaria and their impact on the history of gemmology Λεπτομέρειες   PDF
R. I. Kostov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gem minerals and materials from the Neolithic ans Chalcolithic periods in Bulgaria and their impact on the history of gemmology Λεπτομέρειες   PDF
R. I. Kostov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gemmological examination of 3 jewellery objects from the Veliki Preslav treasure in Bulgaria Λεπτομέρειες   PDF
E. Strack, I.R. Kostov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gemstone deposits of Lece volcanic complex (south Serbia) Λεπτομέρειες   PDF
Z. Miladinovic, M. Ilic, V. Simic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) genetic algorithm as a tool for paleoclimate records correlation Λεπτομέρειες   PDF
J. Pawlak, H. Hercman
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Genetic significance of the Cretaceous black and red shales from the Eastern Carpathians (Romania) Λεπτομέρειες   PDF
R.D. Roban, M.C. Melinte-Dobrinescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical and climatic parameters of environment versus isotopic composition of travertine in northern Slovakia Λεπτομέρειες   PDF
M. Gasiorowski, H. Hercman, M. Gradzinski, P. Smosna, M. Czop, J. Motyka
 
Τόμ. 99 (2010) Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in eastern Sterea Hellas, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Βασιλάτος, Ι. Μεγρέμη, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in Eastern Sterea Hellas, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Βασιλάτος, Ι. Μεγρέμη, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of organic matter from overcoal sediments dump materials (Maritza-East Coal Basin, Bulgaria) Λεπτομέρειες   PDF
K. Markova, M. Stefanova, S. P. Marinov, Z. Milakovska
 
Τόμ. 99 (2010) Geochemical characteristics of the amphibolites (ophiolitic metabasites) from the Serifos metamorphic core complex, Attic - Cycladic metamorphic belt, Cyclades, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Στουραΐτη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of the amphibolites (ophiolitic metabasites) from the Serifos metamorphic core complex, Attic-cycladic metamorphic belt, Cyclades, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Χ Στουραϊτη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of Upper Cretaceous volcanics in the north of Istanbul, Turkey: implication for the subduction zone magmatism Λεπτομέρειες   PDF
O. Yavuz, Y. Yilmaz
 
176 - 200 από 771 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>