Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental synergy in the Romanian Plain (to the east of Olt river) Λεπτομέρειες   PDF
F. Grecu, A. Gherghina, C. Ghita, L. Comanescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Eocene post-collisional volcanism in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey : petrology and geodynamic significance Λεπτομέρειες   PDF
F. Geneli, M. C. Goncuoglu, J. Lassiter, Koksal F. Toksoy
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) EPMA and TEM study of monazite hydrothermal alteration in Igralishte granite pluton, southwestern Bulgaria Λεπτομέρειες   PDF
M. P. Tarassov, E. D. Tarassova, I. Piroeva, R. Titorenkova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Estimte of influence of U, Th and K radiogenic heat on the Marmara Region and lithosperic structure Λεπτομέρειες   PDF
N. Sayin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) EuroGeoSource - a web GIS system harmonizing geo-energy and mineral resource databases in Europe Λεπτομέρειες   PDF
, M. Maruntiu, A.-M. Vijdea
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) European Geopark Network and Geotourism Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Ζούρος, Κ. Φασσούλας, Η. Βαλιάκος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evaluation of present day seismicity in the Aegean region using Kaltek method Λεπτομέρειες   PDF
U. Y. Kalyoncuoglu
 
Τόμ. 99 (2010) Evaluation of sea-level rise impact on cemented and uncemented beach. Case study from Thassos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ψωμιάδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evaluation of Sea-level Rise Impact on Cemented and Uncemented Beach. Case Study from Thassos Island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ψωμιάδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evidence of Pre-Apulian (Paxos) isopic Zone3 in the Filiatra-Pylos area (SW Peloponnese, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Ψώνης, Α. Δ. Φωτιάδης, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 99 (2010) Evolution of drought severity for a 118-year period in the Republic of Moldova Λεπτομέρειες   PDF
V. Potop
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evolution of drought severity for a 118-year period in the Republic of Moldova Λεπτομέρειες   PDF
V. Potop
 
Τόμ. 100 (2010) Examination of the groundwater quality in a settlement of eastern Hungary Λεπτομέρειες   PDF
Gy. Szabo, E. Bessenyei, A. Szabo
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Examination of the groundwater quality in a settlement of Eastern Hungury Λεπτομέρειες   PDF
Gy. Szabo, E. Bessenyei, A. Szabo
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Experimental and theoretical studies of the relaxation of electrically induced (with direct current) polarization signals in porous media Λεπτομέρειες   PDF
J. Sobotka, V. Kondrat
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Exploration for Platinum-group elements (PGE) in the Carpathian-Balkan system Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Factors influencing sandstone response to changing environmental conditions in northern Ireland Λεπτομέρειες   PDF
D. McAllister, S. McCabe, B. Smith, N. Betts
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fault geometry, surface ruptures, damage pattern and deformation field of the 2009 L' Aquila earthquake in Italy. Findings and impications Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ι Φουντούλης, Μ. Φουμέλης, Ι. Παρχαρίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Fe - Mn nodular concretions associated with middle Jurassic oceanic melange (Argolis, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fe-Mn Nodular Concretions Associated with Middle Jurassic Oceanic Melange (Argolis, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First occurrence of rodingite in central Serbia Λεπτομέρειες   PDF
S. Dusanic, P. Tancic, D. Popovic
 
Τόμ. 98 (2006) First paleo-environmental considerations on the pleistocene deposits of the lower cave of Covoli di Velo (VR- Italy) Λεπτομέρειες   PDF
Fabio Bona, Roberto Zorzin, Massimo Accordini, Riccardo Mazzi, Roberto Gatto, Carla Alberta Accorsi, Mazzanti Marta Bandini, Giovanna Bosi, Giuliana Trevisan, Paola Torri
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First report of Stromatocystites (Echinodermata) from the MIddle Cambrian of Turkey: Palaeobiogeographic implications Λεπτομέρειες   PDF
B. Lefebvre, I. Hosgor, E. Nardin, O. Fatka, , M. C. Goncuoglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First results of a geophysical Pre-Site Survey in the Philippi peat basin, eastern Makedonia, northeastern Greece Λεπτομέρειες   PDF
I. Maith, Ν. Τουγιαννίδης, J. Jakob, M. Gurk, Δ. Καλησπέρη, M. E. Melles
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fission-track constraints on the thermotectonic evolution of the Apuseni Mountains (Romania) Λεπτομέρειες   PDF
A. Kounov, S. M. Schmid
 
151 - 175 από 771 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>