Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Contents Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Contents Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Contents Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Continuous extra-framework Na+ release from greek analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange NH4+ Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Καντηράνης, Κ. Α. Σικαλίδης, Γ. Παπαστέργιος, Clare Squires, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Continuous extra-framework Na+ release from Greek analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH+ Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Καντηράνης, Κ. Α. Σικαλίδης, Γ. Παπαστέργιος, Clare Squires, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contrasting plutonic bodies in the northern Dinarides-south Pannonian basin : petrogenetic and tectonic implications inferred from the study of Mt. Cer granitoids (west Serbia) Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Α. Κορωναίος, G. Poli, V. Cvetkovic, Γεώργιος Χριστοφίδης, D. Krstic, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contribution of gravity data interpretation to the seismotectonic model compilation-an example from Bulgaria EC8 implementation Λεπτομέρειες   PDF
S. Simeonova, P. Trifonova, D. Solakov, P. Stavrev
 
Τόμ. 100 (2010) Contribution of insar and kinematic GPS data to subsidence and geohazard monitoring in central Macedonia (N. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μουρατίδης, P. Briole, Α. Αστάρας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Μαρία Τσακίρη-Στρατή, M. Ilieva, F. Rolandone, Κ. Κατσαμπάλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contribution to the mineralogy of wollastonite from the contact aureole near Xanthi and Kimmeria (N. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Ε. Τζάμος, Ν. Κηπουρός
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of major tectonic units from the Alpes to Western Turkey Λεπτομέρειες   PDF
S. M. Schmid, D. Bernoulli, B. Fugenschuh, R. Oberhansli, S. Schefer, K. ustaszewski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of Neotethyan rifting related peperitic basaltic occurrences in the Dinarides, displaced fragments of the Dinarides and in the Hellenides Λεπτομέρειες   PDF
G. Kiss, F. Molnar, L. A. Palinkas, S Kovacs
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of the Triassic rocks in the Moesian platform (Bulgaria - Romania) Λεπτομέρειες   PDF
N. Botoucharov, H. Chemberski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cosmogenic 10Be dating of Danube terraces in Hungary Λεπτομέρειες   PDF
Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, G. Csillag, L. Fodor
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Could geological modeling solve some of the Transylvanian Basin (Romania) structural problems? Λεπτομέρειες   PDF
V. Sprinceana, D. Dordea, A. Dobrescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous alkali basalts from the Pieniny Klippen Belt Λεπτομέρειες   PDF
J. Spisiak, D. Plasienka, J. Bucova, M. Sykora
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous lithostratigraphy in the CBGA region and some remarks to the correlation of syntectonic sedimentary successions Λεπτομέρειες   PDF
M. Wagreich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous magmatic evolution of the Srednogorie Zone (Bulgaria) and the continuous evolution into the Rhodopen Massif (Bulgaria, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
A. von Quadt, I. Peytcheva, S. Sarov, C. A. Heinrich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Crust to upper mantle geophysical imprints of the west Black Sea opening Λεπτομέρειες   PDF
L. Besutiu
 
Τόμ. 99 (2010) Crystallization conditions of the xanthi plutonic complex (Rhodope massif, N. Greece): geothermometry and geobarometry Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Crystallization conditions of the Xanthi Plutonic complex (Rhodope massif, northern Greece) : geothermometry and geobarometry Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Current state of conservation of Romanian stone monuments Λεπτομέρειες   PDF
I. Sandu, M. Branzila, O.-G. Iancu, I. G. Sandu, V. Vasilasche, A. V. Sandu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Data Management System GEORIOS - documentation and evaluation of natural hazards Λεπτομέρειες   PDF
A. Kociu, N. Tilch, L. Schwarz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Database of geomagnetic induction vectors across the Carpathians and modelling of the regional conductivity distribution Λεπτομέρειες   PDF
S. Kovacikova, W. Jozwiak, I. Logvinov, K. Nowozynski, J. Pek., B. Ladanivskyy, V. Tarasov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating aeolian landforms using cosmogenic 10 Be in Hungary, central Europe Λεπτομέρειες   PDF
G. Csillag, Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, L. Fodor, T. J. Dunai, G. Basa, D. Bourles, P. Muller
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer western Carpathians and its palaeoenvironmental significance Λεπτομέρειες   PDF
J. Hradecky, T. Panek, V. Smolkova, K. Silhan
 
101 - 125 από 771 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>