Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Assessment of heavy metals concentrations in sediments of Bogdanas river at the Assiros - Lagadas area, northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ν. Γιούρη, Κ. Χριστοφορίδης, Β. Μέλφος, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 100 (2010) Assessment of heavy metals concentrations in sediments of Bogdanas river at the Assiros-Lagadas area, northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ν. Γιούρη, Κ. Χριστοφορίδης, Β. Μέλφος, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Author index Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Author index Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Author Index Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) "Back to nature" in conserving museum artefacts : developing a methodology for the investigation of stone consolidants Λεπτομέρειες   PDF
J. Booth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Benthic environmental changes in SE Aegean Sea during the last 26 ky BP : preliminary results Λεπτομέρειες   PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biogeographic connections between Thracean-Aegean region and eastern Paratethys Λεπτομέρειες   PDF
Sergei V. Popov, Y. Islamoglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biometrical study of post-cranial deer material from the Late Pleistocene of Crete and Karpathos Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Μανιάκας, Γ. Ιλιόπουλος, Γ. Α. Λύρας
 
Τόμ. 98 (2006) Biostatistical investigation of long bones and metapodial bones of ursus spelaeus and ursus deningeri Λεπτομέρειες   PDF
Kerstin Athen
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biostratigraphic zonation based on foraminifera and algae in the Triassic deposits of the north sector of the eastern Carpathians Λεπτομέρειες   PDF
D. A. Popescu, L. G. Popescu
 
Τόμ. 99 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the upper cretaceous flysch sediments of the mestia - tianeti zone of the greater Caucasus fold system Λεπτομέρειες   PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Upper Cretaceous flysch sediments of the Mestia - Tianeti zone of the Greater Caucasus Fold System Λεπτομέρειες   PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Bolkardagi bauxite at Ayranci, Karaman, Central Turkey, Part I. Geological setting Λεπτομέρειες   PDF
M. G. Yalcin, G. Kansun, I. Copuroglu, S. Temur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Bolkardagi bauxite deposits at Ayranci, Karaman, central Turkey. Part 2. Mineralogical and petrographical studies Λεπτομέρειες   PDF
G. Kansun, M. G. Yalcin, I. Copuroglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Brittlen tectonic events in the western boundary of the East Serbian Carpatho-Balkanides: preliminary results based on structural and paleostress analyses in the Gornjak area Λεπτομέρειες   PDF
V. Trivic, M. Antic, V. Cvetkovic
 
Τόμ. 100 (2010) Buzau land geopark. Steps in building a new geopark in Romania Λεπτομέρειες   PDF
A. Andrasanu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Buzau land geopark. Steps in building a new geopark in Romania Λεπτομέρειες   PDF
A. Andrasanu
 
Τόμ. 100 (2010) Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin - a case study of the polish sector (outer western Carpathians) Λεπτομέρειες   PDF
M. Oszczypko-Clowes
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin-a case study of the polish sector (outer western Carpathians) Λεπτομέρειες   PDF
M. Oszczypko-Clowes
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the western Carpathians Λεπτομέρειες   PDF
M. Bala, K. Witek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Camlica High (south of Soma, Manisa) : an important structure to understand the Neogene-Quaternary tectonics of the central western Anatolia Λεπτομέρειες   PDF
Kadir Dirik, B. Kahraman, E. Ozsayin, S. Uner, A. Kutluay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Camptonites from the Ditrau Aklaline massif, Romania : geochemistry and petrogenesis Λεπτομέρειες   PDF
A. Batki, E. Pal-Molnar
 
Τόμ. 99 (2010) camptonites from the Ditrau alkaline massif, Romania: geochemistry and petrogenesis Λεπτομέρειες   PDF
A. Batki, E. Pal-Molnar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Carnian Pluvial Event in the Mezica area, Karavanke Mts., Slovenia Λεπτομέρειες   PDF
T. Kolar-Jurkovsek, B. Jurkovsek
 
51 - 75 από 771 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>