Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deciphering the geohistory of Armenian ophiolites based on Radiolarian biochronology Λεπτομέρειες   PDF
T. Danelian, G. Asatryan, M. Sosson, G. Galoyan, L. Sahakyan, A. Avagyan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Decision support system for landslide hazard mitigation on rock slopes Λεπτομέρειες   PDF
J. Klimes, J. Stembekr, D. Dufka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deep-marine carbonates of the northeastern flanks of the Parnassus Platform, central Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Κατή, Μ. Ρατοπούλου, Νικόλαος Καρράς, Απ. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and treching Λεπτομέρειες   PDF
T. Panek, P. Taboric, V. komarkova, J. Klimes, J. Hradecky
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deformation history of the outer west Carpathian flysch units and pieniny klippen belt (NW Slovakia, SE Czech Republic) Λεπτομέρειες   PDF
A. Beidinger, K. Decker, A. Zamolyi, E. Y. Lee, M. Hoprich, P. Strauss
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deformation phases and ophiolites emplacement in the Hellenides Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Depth zones of the Dead Sea rift as a possible source of hydrocarbons Λεπτομέρειες   PDF
Y. Galant, Y. Pikovskiy
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Detailed chronological and high resolution grain size, geochemical and palaeomagnetic study of the Sutto loess-palaeosol sequence, Hungary Λεπτομέρειες   PDF
A. Novothny, E. Horvath, M. Frechen, P. Koniger, C. Thiel, L. Wacha, C. Rolf, E. Krolopp, G Barta, B. Bajnoczi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deterioration Processes of Travertine Monumental and Contemporary Stonestructures Λεπτομέρειες   PDF
J. Pininska, A. Bobrowska, C. Pamukcu
 
Τόμ. 99 (2010) Determinants of the demant for granites in the domestic market of Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Development of lower cretaceous deposits from Bihor - Padurea Craiului unit (Apuseni Mountains, Romania) : comparisons with Villany region in Hungary Λεπτομέρειες   PDF
I. I. Bucur, I. Cociuba, G. Csaszar, R. Koch, M. Nowak, E. Sasaran
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Devonian stratigraphy and depositional environment of the Moesian platform, NE Bulgaria Λεπτομέρειες   PDF
P. Andreeva, I. Boncheva, I. Lakova, S. Yanev, D. Ivanova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Diagenesis of the Lower Jurassic sandstones in Central Poland Λεπτομέρειες   PDF
A. Kozlowska, M. Kuberska
 
Τόμ. 1 (1989) Diagnesis and oil - generating potential of miocene sediments from Nestos Delta = Διαγένεση και πιθανή γένεση πετρελαίου των μειοκαινικών ιζημάτων απο το Δέλτα του Νέστου Λεπτομέρειες   PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Early Pliocene deposits in Kephallonia (Ionian Islands): Biostratigraphy and paleoenvironmental-paleoclimatic impications Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μ. Ντ. Ντιμιζά, Μ. Ντ. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Earthquakes-Volcanoes (Causes and Forecast) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Τσιάπας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) East Taygetos Fault Zone (Peloponnesus, Southern Greece): Dormant fault zone bordering awake neotectonic structure Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Λαλέχος, Χ.. Μεταξάς, Β. Καρβέλα, Μαριάνθη Στεφούλη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ecological aspects of the operational Hail Suppression project in Serbia Λεπτομέρειες   PDF
M. Curic, D. Janc
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Effects of high temperatures in building granites : micro-cracking patterns and ultrasound velocity attenuation Λεπτομέρειες   PDF
M. Gomez-Heras, P. Vazquez, L. Carrizo, R. Fort, F. J. Alonso
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Efficiency of the Chiprovtsi mining site remediation with regard to heavy metal and arsenic environmental pollution Λεπτομέρειες   PDF
Ts. Kotsev, Z. Cholakova, V. Mladenova, D. Dimitrova
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port, northern Aegean Sea - A comparison with other national and international coastal regions Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Παπαστέργιος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Fillipos B port, northern Aegean Sea-a comparison with other national and international coastal regions Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Παπαστέργιος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental synergy in the romanian plain (to the east of Olt river) Λεπτομέρειες   PDF
F. Grecu, A. Gherghina, C. Ghita, L. Comanescu
 
126 - 150 από 771 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>