Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωμορφολογική δομή της πόλγης της Πολιάνης (Ν. Μεσσηνίας) με την συνδρομή γεωφυσικών διασκοπήσεων Περίληψη  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Τ. Αλεξόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Ι. Φουντούλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Abandoned settlements detection using very high resolution satellite images: A case study of Gokceada (Imbros) island, Turkey  PDF
Πηνελόπη Κουρκούλη, Γ. Τεχνίτης, Ισαάκ Παρχαρίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Πρόγνωση ραγδαιότητας βροχής στην Αθήνα με τη χρήση τεχνητών νευρονικών δικτύων = Forecast of rain intensity in Athens, using artificial neural networks  PDF
Παναγιώτης Νάστος, Κωνσταντίνος Μουστρής, Ιωάννα Λαρίση, Αθανάσιος Παλιάτσος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Πρόγραμμα 9ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαμόρφωση νέων πόλων ενδιαφέροντος στον αστικό χώρο και διερεύνηση της συμβολής τους σε μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη του. Η περίπτωση της μεταολυμπιακής Αθήνας = Formation of new poles of interest in the urban space and investigation of their contribution in a more balanced development. The case of post- olympic Athens  PDF
Κ. Σερράος, Ε. Ασπρογέρακας, Β. Ιωάννου, Τ. Μιχαηλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χάρτες και χαρτογραφία στην προμινωϊκή και Μινωϊκή εποχή = Maps and cartography in the pre-minoan and minoan times  PDF
Π. Γρηγοριάδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αυτοματοποιημένη ανάλυση ψηφιακού μοντέλου υψομέτρων (DEM) για τον εντοπισμό γραμμικών γεωμορφών. Ένα παράδειγμα απο τον Ίναχο ποταμό, παραπόταμο του Σπερχειού ποταμού = Digital elevation model computerized analysis for localization of linear geomorphic structures. An example of Inachos river, tributary of Sperchios river  PDF
Θ. Παράσχου, Κ. Βουβαλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεθοδολογική προσέγγιση αξιοποίησης εγκαταλειμμένων λατομικών χωρών στην Ελλάδα= Methodological approach on the rehabilitation of abandoned quarries in Greece  PDF
Γ. Κωσταντόπουλος, Ε. Χάγιου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδροδυναμικές μετρήσεις και προσομοίωση ρυθμού στερεομεταφοράς στη παραλία της Παχιάς ’μμου (ΒΑ Κρήτη) = Observed hydrodynamics and modelled sediment transport rate in the case of Pachia Ammos (NE Crete)  PDF
Χ. Αγγελόπουλος, Γ. Αναστασάκης, Σ. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Βερτίσκου, ένα κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα  PDF
Χρυσούλα Αθανασίου, Ζήσης Αγγελίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μερικές σκέψεις για τη θέση του ανθρώπου στο περιβάλλον = Some thoughts for the man ' s role regarding the environment  PDF
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Creation of a land cover map of Crete, using spot satellite data  PDF
Χ. Γ. Καρύδας, Ι. Ζ. Γήτας, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, A. O. Adediran
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαδικασία των Γ. Σ. Π. μέσω του διαδικτύου = distance learning of G. I. S.  PDF
Κ. Κουτσόπουλος, Ν. Ανδρουλακάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Geomorphological evidence of ENE - WSW Pleistocene faulting across northern Evia (Central Greece) = Γεωμορφολογικές ενδείξεις για την ύπαρξη νεοτεκτονικών ρηγμάτων ΑΒΑ - ΔΝΔ διεύθυνσης, εγκάρσιων προς την Β. Εύβοια  PDF
Ν. Παλύβος, Ι. Μπαντέκας, Γιώργος Λειβαδίτης, Ι. Μαριολάκος, V. Sabot
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Short - term disappearance of Gephyrocapsa (Coccolithophorales) related to Kos - Nisyros - Yali subvolcanic chamber magmatic events  PDF
Σπυρίδων Μ. Μπελλάς, K. St. Seymour, Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου  PDF
Ε. Κανελλοπούλου, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Κ. Παγώνης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (4ο : 1995 Οκτ. 12-14 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά: Γεωμορφολογία, Κλιματολογία, Μαθηματική Γεωγραφία, Γενική Γεωγραφία  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (3ο : 1993 Απρ. 1-3 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά τόμου Β. II. Γεωμορφολογία, III. Μαθηματική Γεωγραφία  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Fractals use in physical geography and geology  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η στάθμη της θάλασσας χθες, σήμερα, αύριο  PDF
Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συγκριτική αξιολόγηση των εγχειριδίων γεωγραφίας που χρησιμοποιούνται στα σχολέια της Ελλάδας = A comparative evaluation of geography textbooks used in Greece  PDF
Γεώργιος Καδής
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Κλιματική διαίρεση της Πελοποννήσου με βάση την αποτελεσματικότητα των βροχοπτώσεων Περίληψη  PDF
Π. Κωσταντίνος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η μορφολογική εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου βόρεια του Πηνειού ποταμού, στν ΒΔ πελοπόννησο Περίληψη  PDF
Λ. Σταματόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η εναρμόνιση του νέου διδακτικού πακέτου γεωλογίας-γεωγραφίας β' γυμνασίου με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. του μαθήματος = Compatibility of the new geology-geography's didactical pack for b grade of junior secondary schools with the cross thematic curriculum framework for compulsory education and the course curriculum  PDF
Ηλίας Κούτσικος, Άρης Ασλανίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μετασχηματισμοί του αστικού χώρου και πολεοδομικός σχεδιασμός μετά απο μια μεταρρύθμιση: Η περίπτωση των δήμων Καλαμαριάς και Πολίχνης = Urban transformations and urban planning after a reform: The case of Kalamaria and Polichni municipalites  PDF
Αθηνά Γιαννακού, Δημοσθένης Έππας, Δήμητρα Ζέκα, Αναστασία Τασοπούλου
 
51 - 75 από 190 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.