Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece) : morphology-speleogenesis of the caves Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Along arc geochemical variations in hydrothermal activity in the south Aegean volcanic arc : ancient and modern Λεπτομέρειες   PDF
D. S. Cronan, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
Τόμ. 98 (2006) Alpine cave bears and climate in marine isotope stage 3 Λεπτομέρειες   PDF
Markus Fiebig, Martina Pacher
 
Τόμ. 100 (2010) Alpine polyphase metamorphism in metapelites from Sidironero complex (Rhodope domain, NE Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος, A. Krohe, Ι. Μπαζιώτης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Alpine polyphase metamorphism in metapelites from Sidironero Complex (Rhodope Domain, NE Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπρόσκος, A. Krohe, Ι. Βαζιώτης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Amber on the Romanian market Λεπτομέρειες   PDF
A. Neacsu, D. G. Dumitras, M. E. Cioaca
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An approach to Sicilian underwater prehistory Λεπτομέρειες   PDF
S. Tusa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An evaluation of High Resolution Mapping Techniques for Documenting Submerged Archaelogical Sites Λεπτομέρειες   PDF
C. Roman, G. Inglis, D. Coleman, R. Ballard, B. Buxton, T. Turanli, K. L. Croff
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An evaluation of the prospective archaeo-cultural heritage of the northern Romanian littoral zone Λεπτομέρειες   PDF
R. G. Dimitriu, C. Micu, M. Mocanu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An integrated study on the Miocene Tuglu formation - palaeoecological palaeoclimatic and palaeographical interpretation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey) Λεπτομέρειες   PDF
M. Kovacova, I. Mazzini, N. Hudackova, P. Joniak, E. Halasova, S. Lucifora, Esu, I. Soulie-Marsche, B. D. Rojay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An Investigation of Biogeochemical Anomalies for Li and Sr in the Kirka (Eskisehir-Turkey) Borate Mining Area Λεπτομέρειες   PDF
Z. Ozdemir, S. Zorlu, M. Akyildiz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An olistolith with continuous latest Bajocian to late enomanian pelagie deposition within the Bornova Flysch Zone in Western Turkey : Radiolarian Assemblages Λεπτομέρειες   PDF
U.K. Tekin, M. C. Goncuoglu, S. Uzuncimen
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Analysis of the ambient seismic noise at the Romanian BB stations for estimating the crust structure Λεπτομέρειες   PDF
B. Grecu, C. Neagoe, D. Tataru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of geological mapping and teledetection techniques for indetification of olistrostromes and olistoliths in the Outer Carpathians Λεπτομέρειες   PDF
P. Rucinski, M. Firlinska, R. Chodyn, M. Cieszkowski, A. Swiader
 
Τόμ. 99 (2010) Application of regionalized variable theory in analysis of morphological phenomena of the Herzegovina karst Λεπτομέρειες   PDF
P. Marijanovic, M. Prskalo, A. Colak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of regionalized variable theory in analysis of morphological phenomena of the Herzegovina karst Λεπτομέρειες   PDF
P. Marijanovic, M. Prskalo, A. Colak
 
Τόμ. 99 (2010) Application of skeletonization on geophysical images Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Α. Σαρρής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of skeletonization on geophysical images Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Α. Σαρρής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeo-geophysical investigations in Acmonia Antique City (western Turkey) using magnetic methods Λεπτομέρειες   PDF
S. Kayin, M. N. Dolmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological methodology and deep water archaeological surveys : challenges and perspectives Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Π. Δελλαπόρτα, Δ. Θ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological topographical survey and marine geophysical investigation at ancient and medieval harbour of Lyllini/Glarentza (NW Pe;oponnese, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
J. Pakkanen, Κ./Γκεραγά Μ. Μπαϊκά, Ν. Ευαγγελιστής, Ε. Φακίρης, S. Heath, Ν. Χριστοδούλου, Μ. Ιατρού, Γ. Παπαθεοδώρου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Architecture of kinematics and deformation history of the Tertiary supradetachment Thrace basin (NE Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Α. Ν. Σφέικος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Α. Βαμβακά, Χ. Γαλρούνη, Ι Ζανανίρι
 
Τόμ. 100 (2010) Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Aspects and significations of plagioclase disequilibria in the rocks of the Ditrau Alkaline Intrusive Complex (Romania) Λεπτομέρειες   PDF
G. Brindea
 
26 - 50 από 771 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>